GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN ESNEK PAKETLERİN ÇOĞU, BASKI VE BİRLEŞTİRME/LAMİNASYON PROSESLERİYLE ÜRETİLİR. BU PROSESLER DAHA FAZLA ESNEK FİLMİ BİRLEŞTİRMENİZİ SAĞLAR VE ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN ZAMAN İÇERİSİNDE BOZULMADAN KORUNMASINI GARANTİ EDER.

Recupero Solventi Stampa 1

ESNEK FİLM BASKI VE LAMİNASYON PROSESLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

 

Solvent bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılar kullanan tüm baskı ve laminasyon işlemleri, baskılı / lamine edilmiş filmin kuruma aşamasını sağlar. Bu aşamada mürekkeplerde, yapıştırıcılarda bulunan ve bunların seyreltilmesi için gerekli olan solvent, baskı/laminasyon makinelerinin kurutma bölümlerinden (fırınlarından) atmosfere salınır.

EMİSYON ÖZELLİKLERİ

Esnek film baskı ve laminasyon süreçlerinden doğan hava emisyonları aşağıdaki özelliklere sahiptir:

DEĞİŞKEN

ÖZELLİKLER

Sıcaklık

40-70°C, kullanılan baskı desteğine bağlı olarak

Uçucu organik bileşenler (VOC) varlığı

Alkol ve esterler (asetatlar)

Yayılan havanın debisi

Az ya da çok, baskı ve laminasyon makinelerinin sayısına ve özelliklerine bağlı olarak

Çalışma döngüsü

Günde birkaç vardiya

Değişkenlik

Yüksek, çalışan makinelerin eşzamanlılığına ve uygulanan renk ve ilgili baskı / kaplama bandı miktarına bağlıdır

TEMİZLEME HEDEFLERİ

Temizleme hedefleri temel olarak çevreye zararlı kirleticilerin (VOC) atmosfere salınımını azaltarak, bütün kirleticiler için yönetmelik limitlerine uygunluk sağlamak ve mürekkep ve yapıştırıcıların seyreltilmesi için gereken solventin geri kazanılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlamaktır.

AKTİF KARBONLA ADSORPSİYON VE İNERT GAZLA REJENERASYON PROSESİYLE ÇÖZÜM

Recupero-Solvente-Stampa

Çok değişken hava akış özelliklerine ve önemli miktarda solvent kütle akışlarına (başlangıçta 350 kg / s-, tesisin genişlemesinden sonra 700 kg /s) sahip çevre problemini çözmek için, inert gaz rejenerasyonlu bir aktif karbonlu geri kazanım tesisi kuruldu.

İnert gaz (bu özel vakada nitrojen) kullanma tercihi, kısmen veya tamamen suda çözünebilir solventlerin geri kazanılmasını en yüksek düzeye çıkarmak için yapıldı. Dolayısıyla tesisin bertaraf edilmesi gereken sulu sıvı atık üretmesi önlendi. Aktif karbonların topladığı solventi çıkarmak için nitrojen kullanıldığından, solventlerin geri kazanımı tamamen güvenli koşullarda gerçekleşmektedir. Bu aynı zamanda patlama risklerini önler.

ESNEK PAKETLEME ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMA İÇİN BELİRLENEN ÖNLEMLER

SOLVENT GERİ KAZANIMI GENELLİKLE ESNEK PAKETLEME BASKI VE BİRLEŞTİRME PROSESLERİNDE SALINAN VOC İÇEREN ATMOSFERİK EMİSYONLARIN ARITILMASI İÇİN KULLANILIR. BU PROSESLER DEĞİŞKEN HAVA AKIŞLARI VE ÜRETİM SÜRECİNDE TEKRAR KULLANILABİLECEK YÜKSEK MİKTARDA KİRLETİCİYE SAHİP OLMASIYLA BİLİNİR.  

Esnek paketleme endüstrisindeki uygulama aşağıdaki amaçlarla özel önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını gerektirdi:

  • Proses parametrelerinin özel boyutlandırılmasıyla en yüksek arıtma performanslarının elde edilmesi.
  • Üretim prosesinde kullanılmak üzere ilginç bir enerji geri kazanım formunun belirlenmesiyle enerji tüketiminin optimizasyonu.
  • Geri kazanılan solventlerin, nihai arıtma tesisi sayesinde, yüksek saflıkta elde edilme şansı.
  • Sulu atığın ortadan kaldırılması ve birkaç su alma fazı sayesinde geri kazanılan solventte minimum su içeriği.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Bu teknolojilerin birleştirilmesiyle elde edilen sonuçlar, aşağıdaki hedeflere ulaşmamızı sağlayan çözümün etkinliğini teyit etmektedir:

  • Atmosfere yayılan kirletici konsantrasyonları yönetmeliklerin öngördüğü limitlerinin çok altında kaldı.
  • Üretim prosesinde geri kazanılan solventlerin tekrar kullanılması seyreltme solventi satın alma ihtiyacını ortadan kaldırdı ve aynı zamanda fazla geri kazanılmış solventin satılmasını sağladı.
  • Müşteri seyreltme solventi tedariki için dış tedarikçilerden bağımsız hale geldi.
  • Müşterinin solvent pazar fiyatlarından bağımsız hale gelmesi sağlandı.
  • Ham madde geri kazanım ve tekrar kullanımı üzerine şirket politika sertifikaları alındı.
  • Arıtma tesisinden önceki üretim prosesleri için herhangi bir engel oluşturulmadı.