Toplam tesisler: 831 Seçili:
Seçilen alanda kirletici azaltma
  • Bölgedeki aktif sistemler:
  • Arıtılmış gaz halindeki atık:
  • Azaltılmış / Geri kazanılmış VOC:
  • CO2 dışarı yayılmadı:
  • Geri kazanılmış solvent:
  • k = binlerce;   M = milyonlar;   B = milyarlarca;   t = ton;
  • Metodolojik notları okuyun