Sizin için doğru teknolojiyi seçin

Alınan verilere göre önerilen teknolojiler şunlardır:

Doğrudan yakılan termal oksitleyiciler

+
Doğrudan yakılan termal oksitleyiciler, gaz akışının ve kirletici yükünün herhangi bir ısı geri kazanımı olmadan direk olarak yakıldığı normal yakma odaları olarak kabul edilebilir.

Enerji geri kazanım ve ısı tasarrufu sistemleri

+
Basit ve kompleks endüstriyel döngülerde ısıyı geri kazanırken veya soğutma üniteleri üretirken enerji verimliliğini arttırmayı ve yakıt tüketimini azaltmayı sağlayacak teknolojiler ve özel uygulamalar geliştiriyoruz.

Sonuçları e-posta ile almak istiyor musunuz?

X