ŞİRKETE GENEL BAKIŞ

Atmosferde kirliliğe yol açan maddelerin azaltılması için anahtar teslim, bitmiş tesisler tedarik ediyoruz.

VOC, asit dumanları, inorganik kirleticilerin azaltılması ve üretimde kullandığınız solventin geri kazanılması için tesisler kurmakta uzmanız.

1993 yılından beri dünya genelinde çalışıyor ve hava kirliliğini azaltmak ve enerjiyi optimize etmek için son teknolojiye sahip çözümler sağlıyoruz.

 

Bugün bizi tanımlayan rakamlar

Brofind®, piyasada hızla yükseldikten sonra, elde ettiği sonuçları konsolide ederek son derece rekabetçi pazar ve coğrafi bölgelerde kullanmaya başladı. Şirketi daha iyi tanımanız için bazı önemli rakamları vermek isteriz:

Global ciro

Fatturato Globale Global Turnover Ventas Globales 1

Çalışanlar

Dipendenti Employees Empleados 1

Brofind®, kendi tesislerindeki kullanımdan yola çıkarak bir atmosferik kirlilik azaltma tahmin modeli geliştirmiştir. Lütfen filtreleri kullanarak üretim sektörü ve uygulanan teknolojiye göre veriyi görüntüleyebileceğiniz bu sayfaya bakın.

BROFIND’İN MİSYONU

Uluslararası endüstri düzenlemelerine uyarak üretim tesislerinin ekolojik limitlerini karşılamak ve üstesinden gelmek için ayırt edici teknik becerilerimizi ve uzun yıllara dayanan mühendislik know-how’ımızı potansiyel müşterimizle paylaşmak istiyoruz.

Teknolojik teklif

Brofind® temel olarak aşağıdaki çevre koruma teknolojilerine öncülük etmekte ve bu teknolojileri müşterilerine önermektedir:

 • Aktif karbonlu solventlerin geri kazanımı (buhar veya nitrojen kullanarak)
 • Termal Oksidasyon (direk – rejeneratif – reküperatif)
 • Katalitik Oksidasyon
 • Aktif karbon adsorpsiyonu
 • Wet scrubber
 • V.O.C. konsantrasyon tesisleri (zeolit – aktif karbon)
 • ZLD (Sıfır Sıvı Deşarj) felsefeli sistemler
 • Buhar, diatermik sıvı ısıtma ve proses havası üreten ısı geri kazanım sistemleri
 • Emilimli soğutucuları olan soğutma üniteleri üretimi

Kuruluşumuzun mühendisliğe dayanan yapısı, hepsi burada verilemeyecek olan, talebe göre geliştirilen başka ilave teknolojiler ve muhtemel çözümleri sunmamızı doğal olarak sağlamaktadır:

 • Tahliye ve hava alış ağları, gereken kanallarla birlikte
 • Solvent depolama ve dağıtım sistemleri
 • Endüstriyel brülörler
 • Havalandırma ve tahliye kontrol ve ayarları
 • Kirletici konsantrasyonunun sürekli izlenmesi
 • Üretim proseslerinde (baskı, birleştirme, kaplama vb.) solvent konsantrasyonunun sürekli kontrolü

Müşterilerimiz

Geniş teknoloji yelpazemiz ulusal, Avrupa ve global ölçeklerde akredite bir yerel ve uluslararası müşteri tedarikçisi olarak, her tür üretim sektöründe kurulumlar yapmamızı sağladı.

Brofind®’in özel çözümler sağladığı ana sektörler şöyle sıralanabilir:

ELEKTRONİKLER VE BATARYALAR

DÖKÜM VE METALURJİ

TABAKHANE VE SENTETİK DERİ

SERAMİK VE İNŞAAT

KOMPOZİT MALZEMELER

VİZYON

Sadece kar elde etmenin  aksine, düşük ekolojik etkisi olan endüstriyel üretim sistemleri yaratarak, ortak menfaatimiz olan çevreye saygıya katkıda bulunuyoruz. Bu farkındalıkla, İtalyan, Avrupalı ve global iş misyonunun en iyi yorumlayıcıları tarafından görüldüğü gibi, yenilikçi teknolojik çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilirlik hedefiyle kültürel temaların yayılmasını sağlıyoruz.

Organizasyon ve Ekip

Team Brofind 2023

Yıllar içerisinde, Brofind® en üst düzeyde bir çalışan ve iş partnerleri ağını kendine çekmeyi ve konsolide etmeyi başarmış ve her tür projeyi, her bağlamda takip edebilecek sağlam bir yapı oluşturmuştur. Özel teknik alanlarda uzmanlaşmış kalifiye profesyonellerle uygulanan ekip çalışması, sinerjik olarak çalışan aşağıdaki departmanlara ayrılmıştır:

PROSES MÜHENDİSLİĞİ DEPARTMANI

Proses mühendisliği, tesisin çalışması gereken farklı çalışma koşullarında azaltma ve geri kazanım sürecinin nasıl yürütüldüğünü belirlemeye çalışır. Farklı aşamalarda azaltma sürecinin nasıl evrim geçireceğini tanımlamaya ve bütün mevcut ve potansiyel zorlukları ele alarak ve uygun teknik mühendislik çözümleri kullanarak durumu düzeltmeye çalışırlar.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DEPARTMANI

Makine departmanı, inşa bakış açısından ürünün nasıl yapılacağına odaklanıp, müşteri tarafından talep edilen teknik standartları garanti ederek, makine dizayn eder. Mühendislik departmanında iş emrinin belirlenen program içerisinde gerçekleştirilmesi için proje yöneticisinin rolü çok önemlidir.

ELEKTRİK – ENSTRÜMAN DEPARTMANI

Elektrik-enstrüman departmanı, proses mühendislik departmanının şartnamesi temelinde, tesisi yönetmek için gereken araçları ve kablo şemalarını tanımlar. Bir azaltma ve geri kazanım tesisinin bütün elektrikli ekipmanlarının donanım kısmı burada oluşturulur.

YAZILIM VE OTOMASYON DEPARTMANI

Yazılım ve otomasyon departmanı, fonksiyonları müşteri gereklilikleri ve tesis çalışmasına göre özelleştirerek, çeşitli uygulamalar için yazılım oluşturur.

BAŞLATMA, HİZMETE ALMA VE SATIŞ SONRASI SERVİS DEPARTMANI

İlgili departman ürünün kurulmasından sorumlu başlatma ve hizmete alma işlerine dahil olan bütün personeli, satış sonrası teknik servis faaliyetleriyle birlikte yönetir. Bu hizmetler aynı zamanda uzaktan bağlantı üzerinden sağlanarak makinenin bütün ömrü boyunca sürekli teknik destek hizmeti sağlanır. Tamamen kurum içi makine tasarlama becerisi sayesinde Brofind®, her bakış açısından tesisi müşterinin ekonomik ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir. Çeşitli departmanların tam iş birliği sayesinde, müşteri üçüncü taraflara atanmış bir dizayn detayı olmadan geliştirilmiş, özel yapım bir teknolojik ürün satın alır. Bu özellik Brofind®’i rakiplerinden ayırmaktadır.

Bize ulaşın

  İSİM *

  SOYADI *

  E-POSTA ADRESİ *

  TELEFON NUMARASI

  ŞİRKET

  SEKTÖR

  SEKTÖRÜ BELIRTINIZ

  KONU

  MESAJ