Brofind‘nin uzun yıllara dayanan deneyimi, bu ünitelerin çok çeşitli endüstrilerde (baskı, esnek ambalaj, yapışkan bantlar, kimya endüstrisi, vb.) kurulmasına yol açmıştır ve işleme kapasiteleri birkaç yüz ile birkaç bin kg/h arasında değişmektedir.

Özellik ve avantajlar

Tedarik ettiğimiz tesislerin hepsi aşağıdaki özellik ve avantajlara sahiptir:

 • Anahtar teslim tedarik.
 • Müşterinin gerekliliklerine göre duruma göre özel tasarım ve tesis optimizasyonu.
 • Uygulama ve bulunan solventler bazında kullanılacak malzeme seçimi.
 • Alan sınırlandırması durumunda özel tasarım;
 • Spesifik ısı geri kazanım üniteleriyle enerji verimliliğinin maksimize edilmesi ;

Tesisin otomatik yönetimi için, uzaktan izleme hizmetlerine göre tasarlanmış, PLC’li kontrol paneli.

Çalışma Prensibi

Bunlar ürün bitirme üniteleri olduğundan, her biri müşteri gereksinimlerine göre performansı ve maliyeti optimize etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikle, birkaç konfigürasyon mümkündür:

 • Partiler halinde veya sürekli çalışma
 • Farklı basınçlarda çalışan Tek kolonlu veya seri halinde birkaç kolonlu konfigürasyon

Tek kolonlu kesikli (sürekli olmayan) damıtma, ilk yatırım maliyetlerini en aza indirirken, işlenecek akışa bağlı olarak yönetimde büyük esneklik sağlar. Bu çözüm, özellikle düşük çözücü akış hızları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Birden fazla kolonda damıtma, yüksek çözücü akışlı üretim için uygun, sürekli çalışmaya izin verir. Geri kazanılan çözücülerin aynı saflık derecesi ile (müşterinin gereksinimlerine göre seçilebilir), seri olarak bağlanmış birkaç kolonlu konfigürasyon aşağıdaki avantajları sunar:

 • Beslenen solventlerden farklı fraksiyonlar elde etmek için çeşitli kolonları farklı basınçlarda çalıştırma imkanı
 • Daha az spesifik enerji tüketimi
 • İlgili çeşitli akışlardan enerji geri kazanım imkanı

Bu konfigürasyon genellikle daha önemli solvent debileri için tercih edilir.

Tesis mühendislik çözümleri

Vaka 1 – İnert gaz rejenerasyonlu solvent geri kazanım tesisinde distilasyon

İnert gazla (azot) yenilenen sistemlerde geri kazanılan solvent – örneğin esnek ambalaj için baskı endüstrisinde – genellikle eser miktarda su ve diğer safsızlıklarla birlikte bir karışımda asetat, alkol bulunur. Yüksek solvent akış hızları için genellikle 2 veya 3 kolonlu sürekli damıtma seçilir:

– Birinci kolonda safsızlıklar (su, yüksek kaynama noktalılar, asetik asit) azaltılmış miktarda solvent ile birlikte dipten uzaklaştırılır; kafa fraksiyonu ikinci kolona aktarılır.

– İkinci kolon alttan saf asetatın geri kazanılmasını sağlarken, azeotrop asetat + alkol kafadan geri kazanılır.

– Varsa, üçüncü kolon, geri kazanılan alkolün saflığını artırmak için (yukarı akışta geri dönüştürülen) asetatın bir kısmının ayrılmasına izin verir.

Bazı ısı geri kazanım eşanjörleri, ham maddeyi sıcak çıktı ürünleriyle ön ısıtmadan geçirerek genel enerji verimliliğini artırmayı mümkün kılar. Birinci kolon için tekli bir ısı eşanjörü kondenser olarak ve ikinci kolon için reboiler olarak kullanmak da mümkündür, bu da enerji geri kazanımını daha da artırır ve tesis yerleşimini basitleştirir. Öte yandan, düşük solvent akış hızları için, tekli kolon çözümü ilk iki kolonun yerini alarak yatırım maliyetlerini en aza indirir.

Vaka 2 – Buharla rejenere edilen solvent geri kazanım tesisinde distilasyon

Buharla yenilenen  solvent geri kazanım ünitelerinden gelen solventler için ünitedeki dekantör, sulu fazın organik fazdan ayrılmasını sağlar. Bant üretim sürecine aynı anda birden fazla suyla karışmayan solvent(örneğin toluen ve heksan) beslendiğinde organik fazı işlemek için bir damıtma kolonu gerekebilir.Tek bir kolon, iki solventin mükemmel performans ve düşük tüketim ile ayrılmasını sağlar. Su ile karışabilen ve buhar sistemlerinde arıtılan solventler daha karmaşık bir durumu temsil eder. Burada, organiklerin sudan etkili bir şekilde ayrılmasını sağlamak ve saflığı artırmak için seri olarak birkaç kolon gereklidir.

Otomatik solvent dağıtımı

Yukarıda açıklanan iki çözüme değerli bir katkı, otomatik solvent dağıtım sistemimizdir: solventlerin uygun basınç ve sıcaklık koşullarında baskı makinelerine otomatik olarak dozlanmasını sağlamak için endüstriyel baskı endüstrisinde kullanılan müşteriye özel tasarlanmış sistemler.

Depolama alanı, sisteme yedek çözümler sağlamak ve saha arızası durumunda bile makinelere güç sağlamak için her biri kendi solvent geri çekme devresine sahip bir veya daha fazla ayrı tanktan oluşur.

Proses, programlanabilir bir kontrol ünitesi (PLC) ve kontrol paneli üzerinde bulunan dokunmatik ekranlı bir panel olan veri izleme aracından (SCADA) oluşan bir kontrol sistemi tarafından kontrol edilir. Bu tür bir yapı, tesisin durumu hakkında sürekli bilgi sağlar (sahadaki yardımcı tesislerdeki anormallikler, herhangi bir sızıntının bildirimi) ve solvent seviyeleri hakkında bilgileri sağlayarak solvent tedarik prosedürlerini kolaylaştırır. Çözücüyü tanklardan çıkarma devresi, çözücünün baskı makinesine taşınmasını sağlayan pnömatik bir pompadan oluşur.

Özellik ve faydaları:

 • besleme gereksinimlerinin otomatik yönetimi
 • güvenlik koşullarının otomatik olarak doğrulanması
 • çalışma koşullarının, teşhislerin, seviye eğilimlerinin ve kullanımın çevrimiçi ve uzaktan görüntülenmesi

Sistem ayrıca aşağıdakilerle donatılabilir:

 • depolama tanklarıyla sınırlı bir solvent sızıntısı tespit sistemi
 • tank yükleme işlemleri sırasında etkinleştirilen eşdeğer potansiyel kontrol sistemi.

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.