Buharlı solvent geri kazanım tesisleri: Solvent geri kazanım tesisleri VOC (Uçucu Organik Bileşenler) içeren gazlı emisyonların arıtıldığı ünitelerdir. Burada çifte fonksiyon vardır:

 • Aktif karbon yataklarında adsorpsiyon yoluyla emisyondaki kirliliklerin azaltılması;
 • Spesifik rejenerasyon yoluyla karbon tarafından yakalanan solventlerin geri kazanılması.

Kullanıldığında bu teknolojinin önemli bir avantajı vardır. Sadece çevresel açıdan değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da fayda sağlar ve hızla (hatta üç yılda) değerini amorti eder. Brofind’in sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimi çeşitli endüstriyel alanlarda (baskı, esnek ambalaj, yapışkan bant, kimya vb.) solvent geri kazanım tesisleri kurmamızı ve 2,500 ila 300,000 Nm3/s havanın arıtılmasını sağladı. Geri kazanılan solventlerin yapısına bağlı olarak, aktif karbonu rejenere etmek için kullanılan tekniğe göre iki farklı tesis vardır:

 • Buhar rejenerasyonu: suda çözünmeyen solventler için (örn. Hekzan, tolüen) buharlı rejenerasyon daha basit ve ekonomik tesislerin kurulmasını sağlar;
 • İnert gaz rejenerasyonu: suda çözünen solventler için (örn. etil asetat, etanol), aktif karbonu rejenere etmek için genellikle nitrojen kullanılması tercih edilir.

Buhar rejenerasyonlu solvent geri kazanım tesisleri-Özellik ve avantajlar

 • Anahtar teslim tedarik
 • Müşterinin gerekliliklerine göre vaka temelli olarak özel tasarım ve tesis optimizasyonu
 • Uygulama ve bulunan solventler bazında kullanılacak malzeme seçimi
 • Alan sınırlandırmaları durumunda özel tasarım
 • Tesisin otomatik yönetimi için, uzaktan izleme hizmetlerine göre tasarlanmış, PLC’li kontrol paneli.

Buhar rejenerasyonlu solvent geri kazanım tesisleri-Çalışma Prensibi

Buhar rejenerasyonlu solvent geri kazanımı

Schema-A-Blocchi-Srp-Vapore

Buhar rejenerasyonlu solvent geri kazanım tesisi, sulu fazın solvent ile ayrılmasıyla geri kazanım gerçekleştirildiği için suda çözünmeyen solventler için uygundur.Bu teknoloji şu çalışma döngüsünü baz almaktadır: Ön arıtma ve ekstraksiyon Üretim döngüsünden gelen ve ana fanlarla çekilen solvent yüklü hava, önce uygun bir filtreleme sistemi kurularak içerisindeki katıların giderilmesi için filtrelenmelidir. Tesisten çekilen havanın debisi normalde ana fanlara takılan inverterlerle ayarlanır ve tesisin yukarı akış kısmında kurulmuş olan basınç kontrolörü tarafından yönetilir :bu sistem hava debisi dizayn değerinin altında olduğunda, kayda değer bir enerji tasarrufu sağlar. Adsorpsiyon düşük sıcaklıklarda daha etkin olduğundan, daha sonra bir soğutma ünitesi havayı adsorpsiyon için uygun sıcaklığa, yani 60°C’nin altına indirir. Sıcaklık değerlendirilecek parametrelerden sadece bir tanesidir. Emisyonun nem düzeyine de özellikle dikkat etmek gerekir. Karbon tarafından emilen 60-70% üzerindeki su miktarı katlanarak artar ve dolayısıyla etkinliğini azaltarak arızalara neden olur. Adsorpsiyon Kirli hava, aktifleştirilmiş bir karbon sabit yatağın çözücüyü yakaladığı spesifik adsorplayıcılarda akar.  Arıtılmış hava bacadan atmosfere salınır. Her tesiste paralel çalışan birkaç adsorban vardır. Bunların her biri, çıkan TOC (Toplam Organik Karbon) konsantrasyonu belirlenen limite uygun olduğu sürece, adsorpsiyon fazında tutulur. Bu değere ulaşıldığında, doymuş adsorber rejenerasyon fazına alınır (aşağıya bkz). TOC (Toplam Organik Karbon) konsantrasyonunu otomatik olarak izleyen bir analizör kullanılması tesisin çalışmasını optimize eder ve bacada limite ulaşıldığında rejenerasyonu başlatır. Bu şekilde tüketim mevcut gelen solvent yüküne göre en aza indirilir.Imgp0948 Rejenerasyon Adsorban doygunluğa ulaşınca durdurulur ve düşük basınçlı bir buhar akışıyla rejenerasyona tabi tutulur. Rejenerasyon fazının yaklaşık üçte birinde, buhar aktif karbonu (veya adsorbanı ) ısıtır ve yoğuşma formunda çıkar. Bu fazın kalan üçte ikisinde buhar solventi aktif karbondan uzaklaştırır ve bir sonraki adsorpsiyon fazı için aktif karbonu kullanılabilir hale getirir. Ayrıştırılan madde (su buharı + solvent karışımı) ısı eşanjörlerinden (genel olarak su kulesiyle çalışan) yoğuşma ve soğutma ünitesine gönderilir. Burada karışım yoğuşturulur ve solventin buharlaşmasını sınırlandıran bir sıcaklığa getirilir. Bu sıcaklık organik ve sulu fazın ayrılmasını kolaylaştırır. Ayrılma bir faz seperatöründe basit bir boşalmayla, yani yer çekimiyle gerçekleşir. Geri kazanılan solvent, üretimde kullanılmaya hazır bir şekilde depoya transfer edilir. Karbonun kurutulması ve soğutulması Özellikle uçucu solventler varsa ve bacada daha katı limitler kullanılacaksa, rejenerasyondan sonra, ısıtılmış hava ile kurutma fazının kullanılması ve devamında ortam havasıyla soğutulması tavsiye edilir.Yoğuşmuş suyun arıtılması Separatör içerisinde yoğuşan su, sudaki çözünürlüğüne eşit içerikte bir solvent barındırır. Konsantrasyonunu azaltmak ve suyu tesiste tekrar kullanabilmek veya daha az maliyetli bir şekilde bertaraf etmek için, yoğuşma , ortam havalı bir ayırma kolonundan oluşan bir arıtma ünitesine gönderilir (geri kazanım tesisinden boşalan havanın geri dönüştürülmesi). Özellikle azalmış yoğuşmalarda kalan solvent konsantrasyonlarını çıkarabilmek için, aktif karbon filtreli başka bir arıtma bölümü eklenebilir. Doygunluğa ulaştığında aktif karbon değiştirilir veya buharla rejenere edilir. Isı geri kazanımı Önemli potansiyeli olan tesisler için, Brofind çeşitli enerji tasarrufu sağlayan çözümler önerebilmektedir:

 • Ön kondansatör: Ayrıştırma kondansatöründen önce takılır ve 90 C’de su üretir (su örneğin üretimde, ısıtmada, kazanların besleme suyuna ön ısıtma uygulamasında vb. kullanılabilir).
 • GERİ BUHARLI geri kazanım ünitesi: vakumun bir ejektör vasıtasıyla tutulduğu (orta basınçlı buharla beslenen) düşen bir film evaporatörü, desorbatın ısısını geri kazanarak rejenerasyon sırasında aynı yoğuşma suyunu da kullanır. Bu ünite, doğrudan tesiste kullanılmak üzere buhar üretebilir, böylece tüketimi %30’dan fazla azaltır ve ayrıca soğutma kulelerinin iş yükünü azaltır.

Distilasyon Tesisin bir solvent karışımını geri kazanması için, solventleri birbirinden ayırmak için distilasyon ünitesi kurulması gerekebilir.

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.