Solvent geri kazanım tesisleri VOC (Uçucu Organik Bileşenler) içeren gazlı emisyonların arıtıldığı ünitelerdir. Burada çifte fonksiyon vardır:

 • Aktif karbon yataklarında adsorpsiyon yoluyla emisyondaki kirliliklerin azaltılması;
 • Spesifik rejenerasyon yoluyla karbon tarafından yakalanan solventlerin geri kazanılması.

Kullanıldığında bu teknolojinin önemli bir avantajı vardır. Sadece çevresel açıdan değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da fayda sağlar ve hızla (hatta üç yılda) değerini amorti eder. Brofind’in sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimi , çeşitli endüstriyel alanlarda (baskı, esnek ambalaj, yapışkan bant, kimya vb.) solvent geri kazanım tesisleri kurmamızı ve 2,500 ila 300,000 Nm3/s havanın arıtılmasını sağladı. Geri kazanılan solventlerin yapısına bağlı olarak, aktif karbonu rejenere etmek için kullanılan tekniğe göre iki farklı tesis vardır:

 • Buhar rejenerasyonu: suda çözünmeyen solventler için (örn. Hekzan, tolüen) buhar rejenerasyonu daha basit ve ekonomik tesislerin kurulmasını sağlar;
 • İnert gaz rejenerasyonu: suda çözünen solventler için (örn. etil asetat, etanol), aktif karbonu rejenere etmek için genellikle nitrojen kullanılması tercih edilir.

Özellik ve avantajlar

 • Anahtar teslim tedarik.
 • Müşterinin gerekliliklerine göre vaka temelli özel tasarım ve tesis optimizasyonu
 • Uygulamaya ve ilgili solventlere göre kullanılacak malzeme seçimi
 • Alan sınırlandırmaları durumunda özel tasarım
 • Tesisin otomatik yönetimi için, uzaktan izleme hizmetlerine göre tasarlanmış, PLC’li kontrol paneli.

Çalışma Prensibi

İnert gazla rejenerasyon geri kazanım tesisi

Schema A Blocchi Srp Azoto 1

İnert gaz rejenerasyonlu solvent geri kazanım tesisi suda çözünen solventler için uygundur. Geri kazanım solventin yoğuşturulmasıyla gerçekleşir. Bu teknoloji şu döngüyü baz alır: Ön arıtma ve ekstraksiyon Üretim döngüsünden gelen ve ana fanlarla çekilen solvent yüklü hava önce uygun bir filtre sistemi kurularak içerisindeki katıların giderilmesi için filtrelenmelidir. Tesisten çekilen havanın debisi normalde ana fanlara takılan inverterlerle ayarlanır ve tesisin yukarı akış kısmında kurulmuş olan basınç kontrolörü tarafından yönetilir:bu sistem hava debisi dizayn değerinin altında olduğunda kayda değer bir enerji tasarrufu sağlar. Daha sonra, adsorpsiyon düşük sıcaklıklarda daha etkin olduğundan, bir soğutma ünitesi havayı adsorpsiyon için uygun sıcaklığa, yani 60°C’nin altına indirir. Sıcaklık değerlendirilecek parametrelerden sadece bir tanesidir. Emisyonun nem düzeyine de özellikle dikkat etmek gerekir. Karbon tarafından emilen 60-70% üzerindeki su miktarı katlanarak artar ve dolayısıyla etkinliğini azaltarak arızalara neden olur. Adsorpsiyon Kirli hava, aktifleştirilmiş bir karbon sabit yatağın çözücüyü yakaladığı spesifik adsorplayıcılarda akar.  Arıtılmış hava bacadan atmosfere salınır. Her tesiste paralel çalışan birkaç adsorban vardır. Bunların her biri, çıkan TOC (Toplam Organik Karbon) konsantrasyonu belirlenen limite uygun olduğu sürece, adsorpsiyon fazında tutulur. Bu değere ulaşıldığında, doymuş adsorber rejenerasyon fazına alınır (aşağıya bkz). TOC (Toplam Organik Karbon) konsantrasyonunu otomatik olarak izleyen bir analizör kullanılması tesisin çalışmasını optimize eder ve bacada limite ulaşıldığında rejenerasyonu başlatır. Bu şekilde tüketim mevcut gelen solvent yüküne göre en aza indirilir.

Layout 002

Etksizleştirme Karbon doygunluğa ulaşınca, adsorber durdurulur ve nitrojen ile etkisizleştirilir (patlayıcı atmosfer oluşma riskini önlemek için). Bu aşama, oksijen içeriği karışımın LEL değerinden yeterince düşük bir değere ulaşana kadar devam eder. Rejenerasyon Yeterince düşük bir oksijen içeriğine ulaşıldığında, adsorber  rejenerasyondan geçer ve bu sırada nitrojen özel bir devrede sirküle olmada devam eder. Adsorplayıcıdan önce takılan ve diatermik yağla beslenen bir bobin onu yaklaşık 200 °C’ye ısıtır. Bu şekilde yüksek sıcaklığa ulaşan gaz aktif karbondan solventi uzaklaştırabilir ve aktif karbonun bir sonraki adsorpsiyon fazında tekrar kullanılabilmesini sağlar. Solvent içeren nitrojen daha sonra kule suyu ile beslenen soğutma bobininde soğutulur. Özel bir analizörle izlenen devredeki solvent konsantrasyonu önceden belirlenen bir değere ulaştığında, soğuk suyla beslenen ikinci bir bobinde yoğuşma başlar. Kapalı bir döngüde glikol suyla beslenen ve yoğuşma bobininin önüne ve arkasına takılan iki bobin, üniteden önemli miktarda ısı geri kazanımı sağlar. Geri kazanılan solvent ara depolamaya transfer edilebilir veya daha sonra gerekirse dehidrasyon ve distilasyon bölümlerine gönderilir. Dehidrasyon – Yoğuşma Solventteki su içeriğini azaltmak için uygulanacak birinci adım, karbon ısıtma fazı sırasında, suyun solventten önce, sadece kısmen örtüşen sürelerle, serbest kalmasını kullanır. Sonra suyun çoğu ayrı bir bobinde yoğuşabilir ve tekrar buharlaştırılarak tesise giren akışa eklenir. Bu sistemle, ana yoğuşma ünitesinde 1-1.5% nem içeriği elde edilir ve takip eden moleküler elekli dehidrasyon sisteminin ideal olarak çalışması garanti edilir. Dehidrasyon – Moleküler elek İkinci solvent dehidrasyon adımı sıvı kademede, normalde moleküler bir elek üzerinde suyun adsorpsiyonuyla gerçekleşir. Yoğuşan (nemli) solvent,  suyu seçiçi olarak yakalayabilen bir adsorplayıcıya gönderilerek 0.5% altında su içeriği olan solvent (kuru) üretimi garanti edilir. Bu ünite, aynı karbon rejenerasyon devresinden veya özel bir devreden yararlanarak bir sıcak gaz akımı ile periyodik olarak yenilenir.Önceki bölümde bahsedilen su yoğuşma bobini uygulamasıyla, bu ünitenin daha az rejenerasyon gerektirmesine bağlı olarak, önemli miktarda enerjiden tasarruf edilir. Distilasyon  Tesisin bir solvent karışımını geri kazanması için, solventlerin distilasyon bölümünün birbirinden ayrı olarak kurulması gerekebilir. Bu ünite, performansı optimize etmek ve en iyi maliyet-fayda oranını garanti etmek için her zaman duruma göre özel olarak tasarlanmıştır. Brofind teknolojisi aşağıdaki seçenekleri sunar:

 • Partiler halinde veya sürekli çalışma
 • Tek kolonlu veya farklı basınçlarda çalışan dizi halinde birkaç kolonlu konfigürasyon
 • Isı geri kazanım üniteleri uygulaması

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.