Uluslararası tartışmalar her zaman ekonomik konulara odaklanmadan, çeşitli süreçlerin teknik özelliklerinden bahsetmiştir. Çoğu yüklenici hem çevre hem de dengeyi dikkate aldığından, bu yönde mükemmel sonuçlar elde etmemizi sağlayan yılların araştırma ve uygulamalarının sonuçlarını sizinle paylaşacağız.

Özellikle üretim hizmet tesisleri için, yatırım ve işletme maliyetlerinin temel bir seçim parametresi olduğu su götürmez bir gerçektir.

Termal oksitleyici maliyeti :yatırım maliyetlerinde düşüş (CapEx)

Vantaggio Economico

Nihai arıtma tesisinin boyutlandırılmasına başlamadan önce dikkate alınması gereken ilk nokta, arıtılan emisyon hacminin azaltılması için kirletilen dumanların yakalanması için var olan aerolik emme tesisinin optimize edilmesidir. Bu çalışmanın ilave masraflar yaratacağı açık olsa da, nihai tesisin sermaye maliyeti her zaman arıtılan hava hacmiyle orantılı olduğundan, yapılmalıdır (emme sistemine yatırım yapılması hemen hemen her zaman ilgili azaltma tesisi maliyetlerinin düşürülmesi anlamına gelir). Söylemeye gerek yok , bu şekilde işletme maliyetleri de optimize edilir.

Sonuç olarak, yüksek performanslı ve son teknolojiye sahip çözümler kullanmak iyidir. Bu amaçla, BrofindⓇ genel boyutları, ağırlıkları ve sonuç olarak maliyetleri düşürebilen, yüksek etkinliğe sahip bir dizi termal oksidasyon sistemi geliştirdi ve test etti. Sadece birkaç yıl önce termal oksidasyon teknolojisi, birkaç yüz mg/Nm³’dan biraz yüksek giriş konsantrasyonuna sahip uygulamalar için, düşük maliyetli fakat teknik olarak etkisiz olarak görülürdü. Brofind bu teknolojiyi etraflıca değiştirdi ve pazar ortalamalarından hatırı sayılır düzeyde daha düşük değerde ve yüksek etkinliğe sahip bir tesis elde etti.

Isı geri kazanımı için özel seramik malzemeli bir rejeneratif sistem kullanılması bu tür tesislerin RTO olarak adlandırılan (Rejeneratif Termal Oksitleyiciler) çok basit, taşıması ve montajı kolay ünitelere dönüştürülmesini ve sermaye maliyetlerine başka katkılarda bulunmasını sağladı.

İşletme maliyetlerinin sınırlandırılması (Op-Ex)

İlk adım, her zaman kendini idame ettirme olarak adlandırılan eşiğe ulaşacak şekilde, yakıt (genellikle metan) tüketimini mümkün olduğunca düşürmek, hatta sıfıra indirmektir.

Kendini idame ettirme terimi burada, arıtılacak havada bulunan kirletici organik bileşik miktarının, harici destek gaz ihtiyacı olmadan, yanmayı devam ettirmek için yeterli olması anlamına gelir. Bu yüksek performanslar çoğu üretim hattının ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilir.

Belirli durumlarda, her zaman daha yüksek konsantrasyon olması trendini yaşadık. Yeni üretim hatları giderek daha fazla otomatik, hızlı ve emisyonun kaynağından emildiği sistemler haline geldi (diğer taraftan birkaç yıl önce kirlenen hava direk olarak üretim noktasından çekildiğinden büyük bir seyreltme etkisi oluyordu).

Bu trend, arıtılacak hava hacimlerini azaltmakta ve sonuç olarak organik bileşen konsantrasyonunu artırmaktadır. Termal tesisler sadece daha küçük ve daha kendini idame edebilir hale gelmedi, aynı zamanda egzotermik kirletici dönüşüm reaksiyonunun yarattığı fazla ısıyı da bertaraf etmek zorunda kaldı.

Energy Recovery 1

This is actually the growth of new challenges and opportunities for plant suppliers, i.e. trying to recover the excess heat and give it back to the customer as useful as possible.

RTO enerji geri kazanımı: enerji tasarrufu için beş yol

1. SICAK SU ÜRETİMİ

 Bacaya kanatlı bir eşanjör takarak sıhhi ve endüstriyel kullanım amaçlı su ısıtmak mümkündür.

2. BUHAR ÜRETİMİ

Acqua Caldissima

Müşterinin buhar kazanı biraz küçük boyutlandırılmışsa, ilave buhar eklemek faydalı olabilir. Fakat burada problem bacadaki sıcaklığın genellikle sınırlı bir basınçta bile, buhar üretmek için çok düşük olmasıdır. BROFIND 800°C’deki sıcak havayı, özel, ateşe dayanıklı bir valfle direk yanma odasından alarak, orta basınçta buhar üretebilen özel bir tesis tasarladı. Böyle bir sistem, tesis çalışmıyorken bile buhar üretebilir. Bu sıra dışı fırsat bu çözümü gerçek bir desteğe ve acil durum kazanına benzer hale getirmektedir.

3. TERMAL SIVILARIN ISITILMASI

Termal yağ genellikle üretim döngüsüne ısı katmak için kullanılır. Önceki durumda olduğu gibi, termal sıvıların sıcaklığı bacadaki arıtılmış havayı kullanmak için çok yüksek olabilir. Bu tür belirli durumlarda, termal sıvıyı istenilen sıcaklığa getirmek için bir sistem üzerinde çalışılmıştır. Belirli durumlarda, son kullanıcıyla yapılan işbirliği, geri kazanımı daha kolay ve uygun maliyetli hale getirmek için, ısıtma sisteminde optimizasyon veya modifikasyon yapılmasına yol açmıştır.

4. SOĞUTMA

Bazı uygulamalarda, ısı geri kazanımı , soğutma imkanına sahip olmak kadar ilgi çekici değildir. Bu nedenle genellikle ısıdan soğuk üretmek için mükemmel bir uygulama olan lityum tuzlu adsorbsiyon tesisi eklenir. Özellikle orta ve büyük boyutlu tesislere uygun, çok çekici bir teknolojidir.

5.SIFIR EMİSYONLAR

Emissioni Zero

Yakma tesisi artık bacaya ihtiyaç duymaz çünkü atmosfere kirletici gönderilmez . Çıkan arıtılmış havanın tamamı üretim sürecinde uygun şekilde koşullandırılır ve  geri dönüştürülür.

 

Termal hava arıtma sisteminin ana avantajları

  • Atık hava hacmi ve solvent miktarı bağlamında esneklik; seramik malzeme göreceli olarak yüksek hacmi sayesinde dalgalanmaları telafi edebilmektedir.
  • Düşük organik madde konsantrasyonuna ve dolayısıyla düşük ek yakıt tüketimine sahip kendi kendini besleyen tesis.
  • Yapı malzemeleri sayesinde yüksek sıcaklık dayanımı.
  • Son derece düşük ikincil kirletici üretimi (örn. NOx, CO).
  • Basit tesis tasarımı ve basit çalıştırma modu düşük bakım maliyeti ve uzun kullanım ömrü sağlar.
  • Geniş bir spesifik yüzeye sahip seramik malzeme sayesinde daha kısa başlatma süresi ve dolayısıyla gerekli miktarı azaltır.