MÜŞTERİMİZ, STİREN & ELASTOMER, POLİETİLEN VE TEMEL KİMYA İŞ ALANLARININ FAALİYETLERİNİ YÖNETEN, ÜÇ  BÖLÜMÜN DE TÜM ÜRÜN PORTFÖYÜNÜN ÜRETİM VE PAZARLANMASINI KOORDİN EDEN BİR PETROKİMYA FİRMASIDIR.

Effluent Purification Polydiene Plant

POLİDİEN BİTİRME İŞLEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

Polidien tesisinin bitirme hatları VOC, polibütadien kauçuk ince parçacıklar, kalsiyum stearat tozlar içeren atmosferik emisyonlar üretir.

EMİSYON ÖZELLİKLERİ

Polidien bitim proseslerinde ortaya çıkan atmosferik emisyonlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

DEĞİŞKEN

ÖZELLİKLER

Sıcaklık

30-80°C

Nem

40-100%

Uçucu organik bileşenler (VOC) varlığı

n-hekzan

Emisyonda bulunan ve arıtılması gereken tozların varlığı

0,5-1 g/Nm3

Emisyon debisi

50,000 Nm3/s

Çalışma döngüsü

Sürekli

Değişkenlik

Sınırlı

TEMİZLEME HEDEFLERİ

Ana arıtma amacı çevreye zararlı kirleticilerin (VOC ve TOZLAR) emisyonunu mümkün olduğunca azaltmak ve bireysel kirleticiler için belirlenmiş yönetmelik limitlerine uygunluk sağlamaktır. Özellikle toz varlığı en aza indirilerek endüstriyel VOC hava filtresi kullanan azaltma tesisindeki etkiler en aza indirilmelidir.

REJENERATİF TERMAL OKSİDASYON VE PEŞİNDEN ISLAK AZALTMA PROSESİYLE ÇÖZÜM

Hemen hemen sürekli hava akışı ve önemli miktarda kirletici kütlesi akışıyla karakterize çevresel sorunu çözmek için ıslak toz azaltma bölümünden önce bir rejeneratif termal oksidasyon tesisİ kurulmuştur.

POLİDİEN BİTİRME ENDÜSTRİSİ UYGULAMASI İÇİN BELİRLENEN ÖNLEMLER

VOC içeren atmosferik emisyonları arıtmak için genellikle rejeneratif termal oksidasyon kullanılır. Toz varlığı seramik kütlelerin tıkanmasına neden olabileceğinden, ıslak toz alma bölümü eklenmiştir.

Polidien bitirme endüstrisindeki uygulama aşağıdaki amaçlarla özel önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını gerektirdi:

  • Proses parametrelerinin özel olarak boyutlandırılması ve hızlı işlem ve mükemmel sızdırmazlığa sahip geri çevirme valflerinin kullanımıyla en yüksek arıtma performansı elde edildi
  • Oksidasyon süreci tarafından üretilen ikincil kirleticileri azaltabilen özel bir brülörün kullanılması sayesinde enerji tüketiminde optimizasyon sağlandı
  • Islak toz alma bölümü toz kontrolünü sağladı ve yüksek toz içeriği ve yüksek nem düzeyiyle tıkanmadan emisyonların arıtılmasını sağladı.
  • Yüksek çalışma basınçları ve korozyon olgusuna dayanıklı malzemeler kullanıldı.
  • Bacadaki kirleticilerin sürekli izlenmesi için bir analizör kullanıldı.

SONUÇLAR

Bu teknolojilerin birleştirilmesiyle elde edilen sonuçlar, aşağıdaki hedeflere ulaşmamızı sağlayan çözümün etkinliğini teyit etmektedir:

  • Gereken yönetmelik limitlerinin çok altında kirletici konsantrasyonları elde edildi
  • Enerji tüketimi en aza indirildi
  • Oksitleme ve toz alma bölümlerinde tıkanma olgusu sona erdirildi
  • Arıtma tesisinden önceki üretim prosesleri için herhangi bir engel oluşturulmadı