KOMPLEKS KİRLETİCİLERDEN OLUŞAN AKIMLARIN AZALTILMASI İÇİN KİRLETİCİLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ SAHİBİ OLUNMASI VE BU İŞİ BAŞARACAK BİR ÇÖZÜM TASARLANABİLMESİ GEREKİR. BU MADDELER ORGANİK HALOJENLİ, NİTROJENLİ VE KLORLU BİLEŞİKLER İÇERİR.

Complex Pollutants Abatement

Bu kirletici türlerinin bulunması atmosferik emisyonların arıtılma sürecini karmaşıklaştırır. İstenilen temizleme seviyesine ulaşmak için aşağıdakileri dikkate almamız gerekir:

 • Yüksek temizleme performansları elde etmek ve mümkün olduğunca kirletici yan ürünlerin oluşmasını sınırlandırmak için özel çalışma parametreleri;
 • Muhtemel ikincil kirleticilerin azaltılması için bir başka arıtma fazı ihtiyacı;
 • Sıcaklık ve korozyon direnci anlamında ağır çalışma koşullarına dayanabilecek malzemelerin kullanılması.

Tipik bir vaka petrokimya ve farmasotik endüstrisinde, halojenli organik bileşenler içeren atmosferik emisyonların arıtılmasıdır.

KLORLU ve HALOJENLİ SOLVENT İÇEREN PROSESLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

Dikloroetan ve metil klorit üretim süreçlerinde oluşan emisyonlar aşağıdaki bölümlerden gelen emisyonlara sahiptir:

 • Direk klorlama
 • Depolama
 • Distilasyon
 • Hipoklorit imhası
 • Yükleme

Bu emisyonlar temel olarak nitrojen ve oksijenden oluşur ve aromatik hidrokarbonlar (tolüen, ksilen) ve klorlu organik bileşenler (1,2 dikloroetan, metil klorit) ve bunun yanında gazlı klorit ve hidroklorik asit içerir.

EMİSYON ÖZELLİKLERİ

Dikloroetan üretim proseslerinden gelen atmosferik emisyonlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

DEĞİŞKEN

ÖZELLİKLER

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı

Uçucu organik bileşenler (VOC) varlığı

Çok değişken, onlu kg/s değerlerinden yüzlü değerlere, zirvelerle birlikte

Emisyon debisi

< 1500 Nm3/S

Çalışma döngüsü

Sürekli

Değişkenlik

Yüksek, bu üretim türünü karakterize eden devamsız süreçler (partiler) nedeniyle

TEMİZLEME HEDEFLERİ

Temizleme hedefi mümkün olduğunca atmosfere zarar veren kirleticilerin (VOC) ve oksidasyon sürecinde oluşan inorganik asitlerin (HCI) emisyonunu azaltarak organik mikro kirleticilerin (dioksin, furan) oluşmasını önlemektir.

TERMAL OKSİDASYON VE ISLAK AZALTMA YOLUYLA ÇÖZÜM

Hava debisi ve kirletici kütle akışı bağlamında son derece değişken emisyonlarla karakterize bu çevresel sorunu çözmek için bir scrubberla birlikte bir termal oksitleyici kurduk.

Termal oksidasyon değişken organik yüklerde düşük emisyon ve değişken debilerin arıtılması için en iyi teknolojidir. Emisyon değişkenliğine hemen uyarlanır ve sabit proses koşullarını garanti eder.

Reaktif olarak bir baz dozu kullanan ıslak azaltma, yanma sürecinde halojenli organik ürünlerin oksidasyonu tarafından yaratılan inorganik asitlerin nötralize edilmesini sağlar.

KLORLU SOLVENT ÜRETİMİNDE UYGULAMA İÇİN BELİRLENEN İŞLEMLER

TERMAL OKSİDASYON VE ISLAK AZALTMA GENELLİKLE, OKSİDASYONU ÇEVREYE ZARARLI İNORGANİK KİRLETİCİLER ÜRETEN KOMPLEKS KİRLETİCİLER -örn. HALOJENLİ ORGANİK BİLEŞENLER – İÇEREN ATMOSFERİK EMİSYONLARIN ARITILMASI İÇİN BİRLİKTE KULLANILIR.

Petrokimya endüstrisindeki uygulama aşağıdaki amaçlara ulaşmak için belirli işlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını gerektirdi:

 • Proses parametrelerinin özel boyutlandırılmasıyla en yüksek arıtma performanslarının elde edilmesi: >1000°C oksidasyon sıcaklığı, >1s yanma odasında kalma süresi, >3% arıtılan akışlarda artık oksijen;
 • Arıtılan emisyonun aşırı değişkenliğine bağlı olmadan, sabit çalışma sıcaklıklarını garanti etmek için sağlam beton malzemelerin kullanılması;
 • Organik mikro kirleticilerin oluşmasını önlemek için, söndürme bölümünde, oksitlenen emisyonun ani soğutulması,
 • Islak azaltma bölümü için grafit, hasteloy ve fiber kuvvetlendirmeli plastik malzemeler gibi korozyona dayanıklı malzemelerin kullanılması.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

 • Tesisin ömrü uzamış ve korozyon oluşumu sınırlandırılmıştır
 • Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, atmosferik emisyondaki kirletici konsantrasyon değerlerinin kanunun öngördüğü sınırlardan düşük tutulması sağlanmıştır:

KİRLETİCİ

GARANTİ EDİLEN DEĞER (mg/Nm3)

TEST ÇALIŞTIRMASINDA ÖLÇÜLEN DEĞER (mg/Nm3)

Hidroklorik asit

10

<1

Vinil klorid VCM + 1,2-dikloroetan DCE

1

<0,5

Klor CI2

5

<3

Toplam toz

40

İlgili değil

Uçucu organik maddeler (V.OS.)

20

1

Metan CH4

50

<1

Sülfür oksit SOx

300

İlgili değil

Nitrojen oksit NOx

100

66

Karbon monoksit CO

100

<1

Dioksin PCDD

0,1

<0,01

Etil klorid EtCl

20

<0,2