Endüstride solvent geri kazanım prosesi ve enerji tasarruf projelerinin optimizasyonu

VOC İÇEREN EMİSYONLARIN ARITILMASI SÜRECİNDE DE GEÇERLİ OLAN, HİÇ BİTMEYEN ENERJİ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI TALEBİ SOLVENT GERİ KAZANIM TESİSLERİNDE KULLANILAN BUHAR MİKTARININ %30 AZALTILMASINI SAĞLAYAN BİR TEKNOLOJİNİN BULUNMASINI SAĞLADI.

AKTİF KARBONLU SOLVENT GERİ KAZANIM SÜREÇLERİNİN ÇALIŞMASI VE ENERJİ ETKİSİ

Aktif karbonlu solvent geri kazanım tesisleri atmosferik emisyonlarda bulunan solventleri aktif karbonlar üzerine adsorpsiyon sağlayarak bloke eder. 
Geri kazanım sağlamak için, solventler suda çözülür değilse (örn. Tolüen, hekzan, benzen) aktif karbondan geri çıkarılmaları için kullanılacak sıcak sıvı buhar olacaktır.
Sıcak sıvı ve solvent , aktif karbondan gaz formunda çıkarılır, yoğuşturulur, soğutulur ve yer çekimiyle ayrılır.
Bu sürecin ana tüketimi daha sonra yoğuşturulacak olan buhardır.
Solvent daha sonra üretim süreçlerinde geri kazanılırken, yoğuşan su ;buhar üretmek için tekrar kullanılabilir.

ENERJİ VE ÇEVRESEL ETKİNLİK HEDEFLERİ

Bu durumda amaç hem nicel hem de etkinlik bakış açısından ihtiyaç duyulan enerjiyi azaltmak, kullanılan kaynakları optimize etmek ve atığı en aza indirmektir.

ENERJİ GERİ KAZANIM PROSESİYLE ÇÖZÜM

Endüstride enerji tasarrufu nasıl sağlanır? Her bir aktif karbon rejenerasyonunda kullanılan buhar miktarı, rejenerasyon sırasında adsorberdan çıkan solvent-buhar karışımındaki (desorbat ) gizli ısıyı kullanarak azaltılır. İlk dakikalarda buhar tamamen yoğuşur çünkü bütün ısı adsoroplayıcı ve karbonu ısıtmak için kullanılır. Sonrasında buhar – sadece bir taşıma aracı olarak işlev gösterir – adsorblayıcıdan gelen buhar olarak hala bulunur.

Bir termokompresör tarafından üretilen hafif bir vakumlama (8-9 bar soğuk buharla beslenir) ve ayrıştırılan maddenin verdiği ısı,  önceden biriken kondensat tekrar buharlaşırken buhar üretilmesini sağlar.

Üretilen buhar, termokompresörü besleyen taze buharla karışarak aktif karbon rejenerasyonu için gereken buhar debisini oluşturur.
Bu şekilde, konvansiyonel kazanların 8 barda ürettiği 0,7 kg taze buhar ortalaması beslemesi yaparak, 1 kg vakumlu geri kazanılmış buhar (97°C) üretebiliriz. Toplamda oluşan 1,7 kg buhar rejenerasyon için uygundur (bu fazda kullanılan taze buhar miktarı dolayısıyla geleneksel bir sistem için gerekenin sadece %41’idir).

Enerji geri kazanımı, toplam rejenerasyon süresinin üçte biri olan ilk rejenerasyon fazı sırasında imkansız olduğundan, toplam buhar tüketiminde azalma ortalamada toplam tüketimin %30’udur.

SONUÇLAR

  • Buhar tüketiminin >30% azaltılması ve peşinden CO2 emisyonunda azalma
  • Enerji etkinlik unvanlarının alınma şansı
  • Daha iyi çevresel koşullar: solvent yoğuşması için gereken soğutma suyu daha az tüketilir ve arıtılması gereken yoğuşma daha az oluşur
  • Ön arıtma için gereken su ve ilgili reaktifleri besleyen kazanların tüketiminde azalma
  • Buharlaşma kulesinde oluşan daha az termal yük sayesinde enerji tüketiminin azaltılması: hem soğutma suyu debisi sirkülasyonu hem de kule fanları için elektrik tüketiminde azalma

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Sistem var olan tesislere uygulanabilir.