BROFIND, BÜYÜK GEMİLER İNŞA EDEN DÜNYA ÇAPINDAKİ ŞİRKETLER İÇİN, BOYA DEPARTMANINDA OLUŞAN ATIKLARI AZALTAN BİR TESİS UYGULAMAYA GEÇİRDİ. DENİZCİLİK ENDÜSTRİSİ ÜRETİM DÖNGÜSÜNDE, DENİZ ÇEVRESİNDEKİ GİBİ ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI DİRENCİ ARTIRMAK İÇİN ÇEŞİTLİ İŞLEMLERE MARUZ BIRAKILAN DEMİR MALZEMELERİN İŞLENMESİ SIRASINDA ÖNEMLİ MİKTARDA YÜZEY İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.

Pollutants Filtration Naval Coating

DENİZCİLİK BOYAMA PROSESLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

Demir malzemeler üzerine boya uygulaması kapalı, büyük odalarda, solvent bazlı ürünler kullanılarak yapılır. Bu ürünler çalışma çevresine yayılır yayılır ve hem uygulama aşamasında hem de kuruma sırasında özel havalandırma sistemleriyle boşaltılır. Atmosfere salınan emisyonlar bu nedenle Uçucu Organik Bileşikler (V.O.C.) ve boya fraksiyonları (aşırı püskürtme) tarafından üretilen ve boyanacak parçaya yerleşmeyen ve çevredeki ortama yayılabilen ve koku rahatsızlığına ve çevre kirliliğine neden olan tozu içerir.

EMİSYON ÖZELLİKLERİ

Denizcilik boya proseslerinde ortaya çıkan atmosferik emisyonlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

DEĞİŞKEN ÖZELLİKLER

Sıcaklık

Oda sıcaklığı

Uçucu organik bileşenler (VOC) bulunur

Aromatik hidrokarbon ve alkoller

Yayılan havanın akış hızları

Büyük odaların havalandırma ihtiyacı göz önüne alındığında çok yüksektir

Organik tozlar

Boya uygulama sürecinde fazla püskürtme sonucu oluşur

Nem

Oda şartları 

Çalışma döngüsü

Uygulama ve kurutma fazları sırasında günde birkaç vardiya çalışılır

Değişkenlik

Yüksek, anlık uygulama ve birkaç boyama odasındaki kurutma fazına bağlıdır

TEMİZLEME HEDEFLERİ

Arıtmanın amacı temel olarak çevreye zararlı kirleticilerin (VOC) atmosfere yayılmasını en aza indirmektir. Bunu yaparken her bir kirletici için bireysel olarak belirlenmiş yönetmelik limitlerine uyulmalı ve ikincil kirleticilerin oluşması da en aza indirilmelidir. Aynı zamanda maliyet yatırımı ve üretim süreci için yönetim kabul edilebilir olmalıdır.

ROTO-YOĞUNLAŞTIRMA VE REJENERATİF OKSİDASYON SÜRECİYLE SAĞLANAN ÇÖZÜM

Çok yüksek hava akışı özellikleri ve düşük, fakat yönetmelik limitlerinin çok üzerinde kirletici konsantrasyonu ile karakterize bu çevresel problemi çözmek için, iki teknolojinin birleştirilmesi gerekti.

Bu teknolojilerden ilki yüksek debideki havada bulunan kirleticinin ikinci, çok daha küçük bir hava debiye getirildiği roto-yoğunlaştırmadır. Bu şekilde ana emisyonu arıtmak ve daha yüksek kirletici konsantrasyonlarına sahip ikinci bir emisyon oluşturmak mümkündür. Kirleticinin başlangıç aşamasından konsantre emisyona transferi, kirleticiyi tutan ve gereken şekilde ısıtıldığında bırakan bir absorban bir malzeme kullanılarak gerçekleşir.

Konsantre emisyon ikinci bir teknolojiyle arıtma fazına girer ve burada etkisi ispatlanmış rejeneratif termal oksidasyon teknolojisi ile arıtılır.

Rejeneratif termal oksidasyon, yüksek sıcaklıklar ve emisyonlarda normalde bulunan oksijenle birlikte organik kirleticilerin daha düşük çevresel etkisi olan yan ürünlere, yani su ve karbon dioksite dönüştürülmesini sağlayan bir prosestir. Dönüşüm reaksiyonunun gerçekleşmesi için emisyon sıcaklığının 800-900°C’ye yükseltilmesi gerektiğinden, özellikle verimli bir enerji geri kazanımı öngörülmektedir.Özel seramik dolgulu gövdelerin kullanımıyla, özel brülörü besleyen yardımcı yakıt kullanımıyla ilgili işletme maliyetleri önemli oranda sınırlandırılır.

DENİZCİLİK BOYA ENDÜSTRİSİ UYGULAMASI İÇİN BELİRLENEN ÖNLEMLER

Roto-yoğunlaştırma yüksek hava akışları ve düşük kirletici miktarlarıyla karakterize endüstriyel boyama süreçlerinde ortaya çıkan VOC atmosferik emisyonlarının arıtılması için sıklıkla kullanılan bir prosestir. Nihai bir arıtma değildir ve başka bir teknolojiyle birleştirilmelidir. Burada konsantre emisyonun arıtma özelliğini tamamlayan rejeneratif termal oksidasyonla birlikte kullanılmıştır.

Denizcilik endüstrisindeki uygulama aşağıdaki amaçlarla özel önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını gerektirdi:

  • Proses parametrelerinin özel boyutlandırılmasıyla en yüksek arıtma performanslarının elde edilmesi.
  • Çoklu teknolojilerin kullanılmasıyla, yüksek hava akışı ve düşük kirletici miktarı olan emisyonların arıtılması amacıyla enerji tüketiminin optimizasyonu.
  • Emisyonda bulunan, boya prosesinde aşırı püskürtmeye bağlı üretilen organik tozların neden olduğu kirletme ve tıkama özelliklerine dayanma becerisi.
  • Deniz çevrelerinde bulunan dayanıklı malzeme ve bileşenlerin kullanımıyla zamana karşı dayanıklılık.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Bu teknolojilerin birleştirilmesiyle elde edilen sonuçlar, aşağıdaki hedeflere ulaşmamızı sağlayan çözümün etkinliğini teyit etmektedir:

  • Kokuya bağlı rahatsızlıklar ve netice olarak çevredeki etkiler yok edildi.
  • Atmosfere yayılan kirletici konsantrasyonları belirlenen yönetmelik limitlerinin çok altında kaldı.
  • İkincil kirleticilerin oluşturulması azaldı.
  • Yönetim maliyetleri sınırlandırıldı.
  • Arıtma tesisinden önceki üretim prosesleri için herhangi bir engel oluşturulmadı.