Termal geri kazanım bölümü, havayı arıtılmak üzere yanma odasına girmeden önce ısıtır ve aynı zamanda çıkan arıtılmış havayı soğutur.  Sistemden sonra farklı hizmetleri (hava, diatermik yağ, su vb.) ısıtmak ve yönetim maliyetlerini daha da düşürmek için, arıtılmış havanın kalan ısısından yararlanılarak sistemin sonunda daha fazla ısı geri kazanımı elde edilebilir.

Özellik ve avantajlar

 • PLC’li elektrikli şalt tesisi ve uzaktan destek.
 • Tesisin doğru çalışmasını garanti etmek için bağımsız yanma sistemi.
 • Gelen farklı kirletici yükleriyle doğru çalışma sıcaklığını korumak için yanma sistemi modülasyonu.
 • Tesisin daha uzun süre çalışabilmesini sağlayan yüksek yoğunluklu seramik fiber yalıtımlı yanma odası iç kısmı.
 • Yüksek arıtma etkinliği > 99%.
 • Farklı uygulamalara bağlı olarak < 65% termal etkinlik.
 • İkincil kirleticilerin (CO, NOx) daha az üretilmesi.
 • İlave ısı geri kazanım imkanı.
 • Kolay yönetim ve kullanım.

Çalışma Prensibi

Reküperatif termal oksitleyiciler, direk termal oksitleyicilerle karşılaştırıldığında, giden arıtılmış dumanların gelen kirli havayı önceden ısıttığı bir termal geri kazanım bölümüne sahiptir. Geliştirilecek tesis türüne bağlı olarak, ısı geri kazanım bölümü entegre edilebilir ve yanma odasından sonra veya ondan bağımsız olarak eş eksenli olabilir. Bütün çözümler aynı şekilde etkilidir. Sadece uygulama prosesi değişir. Bu sistemler 65% düzeyine kadar termal etkinliğe ulaşılmasını sağlamakta ve kurulu brülörün çıkışını ve dolayısıyla makinenin enerji talebini azaltmaktadır. Isı eşanjöründen çıkan dumanların hassas ısısı, ikinci bir eşanjör kurularak müşteriler için, örneğin diatermik yağ, su veya sadece hava olarak ilave ısı geri kazanımı sağlar ve yönetim maliyetlerini daha da azaltır. Bu makineler normalde kimya, farmasotik, petrol ve gaz ve atık işleme endüstrilerinde kullanılır ve amaca daha uygun olmaları için öncesinde ve sonrasında arıtma sistemleri kullanılabilir.

Tesis mühendislik çözümleri

 • Silikon (silan, siloksan..) içeren kirleticiler veya toz içeren akışlar için ön arıtma.
 • Korozif gazlı uygulamalar için özel alaşımlarda ısı eşanjörleri.
 • Yüksek konsantrasyonların modülasyon ve baypas valfleri ile yapılan sıcaklık artışlarını önleme yönetim sistemi.
 • Enerji geri kazanım çözümlerimiz sayesinde ikincil ısı geri kazanımı.
 • Düşük emisyonlu NOx brülörler ve/veya deNOx SCR (Seçili Katalitik İndirgeme) sistemleri.
 • Anahtar teslim tedarik.

Ön/son arıtmalı termal oksitleyiciler

Ana oksitleyiciye azaltma öncesi ve sonrası bölümlerin entegre edilmesiyle tasarlanan tesisler, karmaşık kirletici akışlarının birkaç farklı teknolojiyle arıtılması gerektiğinde kullanılır.

Ön arıtma sistemleri ve dolayısıyla ön scrubberlar kullanılarak mekanik ve proses bakış açısından termal oksitleyici korunur ve aşağıdaki gibi belirli kirletici türlerinin konsantrasyonu azaltılır:

organik silikon bileşikleri
inorganik asitler
inorganik bazlar
aerosol
toz
püskürtülen fazla boya
yağ sisi ve/veya yoğuşma damlaları

Bu durumda, siklon, torba ve kartuş filtreler, Venturi ve kule scrubberlar, filtreleme panelleri, aktif karbonlu adsorplayıcılar, çeşitli sis giderici türleri ve hatta her durum değerlendirmesine göre daha karmaşık sistemler şeklinde uygun sistemler kullanılır.

Son arıtma ve dolayısıyla son scrubberlar için, söndürücüler gibi hızlı soğutma sistemleri ve peşinden muhtemelen Venturi ön indirgemeli kule scrubberlar kullanılır.

Amin gibi belirli organik bileşiklerden oluşan NOx’u azaltmak için bazen DeNOx SCR veya SNCR sistemleri kullanılır.

Gelen kirleticiler aşağıdaki maddeleri içeriyorsa, çeşitli son azaltma sistemleri uygulanır.

Halojenli VOC
Sülfürlü VOC
Nitrojenli VOC
Silan veya siloksanlar

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.