Ortak bir ekolojik bilinç geliştirildiğinde, arıtma tesisleri yalnızca emisyon bacasındaki artık kirleticilerin standartlara uyması için talep edilirdi. Fakat başlangıçtan itibaren, üretim maliyetlerine arıtma sistemlerinin yönetimiyle bağlantılı başka yükler eklememeye çalışma problemi açığa çıktı. Dolayısıyla bu pazardaki oyuncuların çoğu tüketimi azaltmak için var olan teknolojileri optimize etmeye odaklandı. Çeşitli endüstriyel süreçlerde bulunan faydalı kaynakların boşa harcanılmaması gerektiğinin anlaşılması için kaynakların sınırlı doğasını kabul etmek esastır. Bu felsefeyle Brofind her zaman bulunan faydalı kaynakları boşa harcamamak üzere azaltma, katı geri kazanım ve sıfır atık prosesleri üzerine çalıştı.

Özellik ve avantajlar

 • Ekonomik ve ekolojik tasarruflar
 • Hızlı amorti süresi
 • Buhar üretimi
 • Enerji geri kazanımı
 • Akışı ısıtmak için tüketimin azaltılması
 • Uygulama amacının 30% – 100% düzeyleri arasında enerji tasarrufları
 • Yıl içerisinde amorti süresi
 • Kazan tarafından üretilen buhar tüketiminin azaltılması,  işletim maliyetlerinin düşürülmesi (yakıt, su, su arıtma için reaktif maddeler vb.) ve atmosfere daha az CO2 emisyonu salınması anlamına gelir

Termal geri kazanım yöntemleri

DİATERMİK YAĞ ISITMA  Bazı üretim hatları ısıtma için diatermik yağ kullanır. Bazı durumlarda, var olan ısıtma sistemini (örneğin direk veya dolaylı brülörler) yeni bir diatermik yağ devresiyle değiştirmek üzere müşteriyle anlaşırız. Bu daha fazla enerji tasarrufu ve yeni devrenin çok yönlülüğü sayesinde proses sıcaklıklarının daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Diatermik yağın yapısı gereği, sadece bacadan değil, direk olarak arıtma sürecinin en sıcak zonundan (yanma odası) çeken ısı geri kazanım devresi içerir. Dayanıklı özel bir kelebek vana havayı 800-900 °C’de emebilir ve arıtma sürecinde ısının mevcudiyetine ve üretim devresinin talebine göre geri kazanımı modüle edebilir. Isı geri kazanım sistemi, kirleticiler bulunmadığında bile (örneğin başlangıçta), üretim hattının gerekliliklerini garanti etmek üzere devreye giren aktif bir kazanla entegre edilir. UYGULAMALAR

 • Var olan tesislerde, mümkün olduğunda, bu uygulamayı beslemek için yanma odasında ekstra ısıya sahip olmak için
 • Yeni inşa edilen azaltma tesislerinde

FAYDALAR

 • ekonomik ve ekolojik tasarruflar
 • hızlı amorti süresi

BUHAR ÜRETİMİ Örneğin Klor veya bromin gibi organik bileşenlerin parçalanmasına bağlı olarak yanma dumanlarında yüksek asidite olması gibi geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda, buhar üretmek için bir baca gazı borulu kazan kuruyoruz. Bu teknoloji, suyun buharlaşma sıcaklığı ve çalışma basıncı sayesinde, bu asitlerin agresif olmadığı bölgede çalışmayı ve tamamen güvenli bir şekilde orta basınçlı buhar üretmeyi mümkün kılıyor. Bazı durumlarda bu buhar, devreye verilmenin yanı sıra, yanma dumanlarının kendisini ısıtmak için kullanılıyor. Dumanların kazanda soğutulması, bir sonraki ön arıtma aşamasını (söndürücü + yıkayıcı ) daha kolay ve daha az maliyetli hale getirir. UYGULAMALAR

 • Buhar şeklinde ısı geri kazanımı gereken mevcut tesislerde
 • Yeni tesislerde
 • Halojenli organik bileşenlerin varlığında bile direk termal oksitleyicilerden sonra

FAYDALAR

 • Buhar üretimi
 • Enerji geri kazanımı

HAVA ISITMA Bacadaki atık madde sıcaklığı yeterli olduğunda ve dolaylı ısı geri kazanımına uygun olduğunda, örneğin brülörler için yanma havasını ısıtmak veya flash off cihazları ya da kurutucular için hava kullanmak üzere bir eşanjör kurulabilir… UYGULAMALAR

 • Mevcut azaltma tesislerinde
 • Yeni azaltma tesislerinde

FAYDALAR

 • Akışı ısıtmak için tüketimin azaltılması

KAPALI DÖNGÜ Çoğu durumda arıtma tesisinin bacasına giden havada hala belirli artık entalpi vardır. Bu dolaylı geri kazanımı haklı çıkarmak için çok düşüktür fakat belki de bu nedenle doğrudan geri kazanım için idealdir. Aslına bakılırsa, üretim hattının belirli departmanlarında veya alanlarında kurutma, arıtma sonrası flash off veya diğer işlemler için sıcak hava gerekir. Bu hava gerekli ideal çalışma koşullarını elde etmek için direk olarak bacadan çekilebilir veya bir karıştırma odasında ortam havasıyla uygun oranda karıştırılarak ideal çalışma koşulları sağlanabilir. UYGULAMALAR:

 • Çok yüksek baca gazı sıcaklığı olan mevcut tesisler
 • Direk olarak operatörlerin bulunmadığı alanlardaki atık maddenin tekrar kullanılma olasılığı
 • Yukarıda belirtilen koşullara sahip yeni tesislerde bir seçenek olarak

FAYDALAR:

 • Uygulama amacının 30% – 100% düzeyleri arasında salınan enerji tasarrufları
 • Yıl içerisinde amorti süresi

BUHAR GERİDÖNÜŞ – BUHAR REJENERASYONLU SOLVENT GERİ KAZANIM TESİSLERİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI Brofind aktif karbon rejenerasyonu için gereken buhar tüketimini azaltarak tesisin amorti süresini hızlandıran proses optimizasyonları gerçekleştirdi. Kullanılan buharın entalpisinin geri kazanıldığı bir  geri kazanım prosesi de geliştirildi. Rejenerasyon aşamasında aktif karbon filtrelerinden çıkan desorbatta kalan ısı geri kazanılır, su ön ısıtılır ve daha sonra buharla beslenen özel bir Venturi ejektörü kullanılarak uygulama için gerekli buharın yaklaşık %30’u ücretsiz olarak üretilir.

 UYGULAMALAR:

 • Buhar rejenerasyonlu mevcut veya yeni kurulan solvent geri kazanım tesisleri

FAYDALAR:

 • kazan tarafından üretilen buhar tüketiminin azaltılması işletim maliyetlerinin düşürülmesi (yakıt, su, su arıtma için reaktif maddeler vb.) ve atmosfere daha az CO2 emisyonu salınması anlamına gelir
 • daha az soğutma suyu tüketimi ve daha düşük tesis işletim maliyetleri
 • arıtılması gereken daha az yoğuşma ve dolayısıyla daha düşük yönetim maliyetleri.

SOĞUTMA ÜNİTELERİ ÜRETİMİ Bir tezat olarak görülebilse de, bir arıtma prosesinden çıkan ısıyı kullanılarak soğutma üniteleri üretilebilir. Deneyimlerimiz, sıcak su, buhar veya doğrudan sıcak havadan başlayarak, soğutma ünitelerini depolayabilen ve bu enerjiyi örneğin 7°C’de soğutulmuş su olarak geri verebilen Lityum tuz tesislerinin kullanımını öngörmektedir.

UYGULAMALAR:

 • 400°C civarında baca sıcaklıkları olan var olan kirlilik kontrol tesisleri
 • Üretim içerisinde soğutma üniteleri kullanma imkanı
 • Bu koşulların karşılandığı yeni tesislerde

FAYDALAR:

 • Üretim için enerji tasarrufu; örneğin soğuk su veya üretim süreci için faydalı olan soğutma üniteleri
 • Hızlı amorti süresi

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.