Doğrudan yakılan termal oksitleyiciler, gaz akışının ve kirletici yükünün herhangi bir ısı geri kazanımı olmadan direk olarak yakıldığı normal yakma odaları olarak kabul edilebilir.Termal oksitleyiciler, oksitleyici grubu tesislerin en basit olanıdır: arıtılacak hava yanma odasına gönderilir ve burada bir veya daha fazla brülör tarafından 720-950°C’de tutularak kirleticilerin gereğince yakılması sağlanır. Bu şekilde atık madde arıtılır, bacaya ve daha sonra herhangi bir arıtma yapılmadan atmosfere salınır. Bu konfigürasyonda, LEL (Alt Patlama Limiti) değerinin %50’sine kadar yüksek kirletici konsantrasyonuna sahip buharlar veya nitrojen atıllaştırılmış atıklar, örneğin odaya yakma havası üflenerek uygun şekilde arıtılır. Bu makineler normalde kimya, farmasotik, petrol ve gaz ve atık işleme endüstrilerinde kullanılır ve amaca daha uygun olmaları için öncesinde ve sonrasında arıtma sistemleri eklenebilir. Egzoz bacası içeren yanma odasıyla yatay veya dikey olarak geliştirilebilirler.

Özellik ve avantajlar

 • PLC’li elektrikli şalt tesisi ve uzaktan destek.
 • Tesisin doğru çalışmasını garanti etmek için bağımsız yanma sistemi.
 • Gelen farklı kirletici yükleriyle doğru çalışma sıcaklığını korumak için yanma sistemi modülasyonu.
 • Yüksek yoğunluklu seramik fiber yalıtımlı yanma odası iç kısmı, tesisin yüksek konsantrasyonlu atık maddeler ve halojenli akışlarla daha uzun süre çalışabilmesini sağlar.
 • Yüksek arıtma etkinliği > 99%.
 • Düşük boyut ve ağırlık.
 • İkincil kirleticilerin (CO, NOx) daha az üretilmesi.
 • İlave ısı geri kazanım şansı.
 • Asit dumanlarıyla uygulama için yüksek sıcaklıklı söndürücü ve scrubber uygulama şansı.

Çalışma Prensibi

Bu makinenin doğası, yüksek konsantrasyon, haznede enjeksiyon ve yakma ile çeşitli özel uygulamalara adapte edilmesine olanak tanır. Dolayısıyla standart bir açıklamayla sağlanması kolay değildir. Kirlenen hava yanma odasının içinde yakılır. Brülör,  akışı istenilen sıcaklığa getirme ve içerisindeki kirleticileri yakma görevine sahiptir. Diğer taraftan yanma odası kirleticileri imha etmek için doğru sıcaklıkta bir akışı sürdürür. Bu nedenle yanma odası ; hız, sıcaklık, türbülans, süreklilik süresi ve alev geliştirme hacim parametreleri dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır. Atık madde direk oksitleyici odasından yanma odasının sıcaklığında ayrılır ve bu ısı, ısı geri kazanım üniteleriyle en uygun şekilde kullanılabilir. PLC’li bir panel tarafından desteklenen bir sıcaklık ölçüm sistemi, ileri düzey eğitime sahip personele gerek duymadan, tesisin fonksiyonel koşullar içerisinde yönetilmesini sağlar.

Tesis mühendislik çözümleri

 • Enerji geri kazanım çözümlerimiz sayesinde yanma odasından sonra ısı geri kazanımı.
 • Korozif gazlar için özel alaşımlarla yapılmış söndürücü.
 • Korozif gaz azaltmak için scrubber.
 • Düşük emisyonlu NOx brülörler ve/veya deNOx SCR (Seçili Katalitik İndirgeme) sistemleri.
 • Anahtar teslim tedarik.
 • Odaya kompleks akış enjeksiyonu.

Ön/son arıtmalı termal oksitleyiciler

Ana oksitleyiciye azaltma öncesi ve sonrası bölümlerin entegre edilmesiyle tasarlanan tesisler, karmaşık kirletici akışlarının birkaç farklı teknolojiyle arıtılması gerektiğinde kullanılır.

Ön işlemler ve dolayısıyla ön yıkayıcılar, termal oksitleyiciyi hem mekanik hem de proses açısından korumak için kullanılır ve aşağıdaki gibi belirli kirletici türlerinin konsantrasyonu azaltılır:

organik silikon bileşikleri
inorganik asitler
inorganik bazlar
aerosol
toz
fazla püskürtülen boya
yağlı sis ve/veya yoğuşma damlaları

Bu durumda, siklon, torba ve kartuş filtreler, Venturi ve kule scrubberlar, filtreleme panelleri, aktif karbonlu adsorplayıcılar, çeşitli sis giderici türleri ve hatta her durumun değerlendirmesine göre daha karmaşık sistemler şeklinde uygun sistemler kurulur.

Son işlemler için ve dolayısıyla son yıkayıcılar için, tipik olarak, söndürücüler ve ardından muhtemelen Venturi-ön azaltmalı kule yıkayıcılar gibi hızlı soğutma sistemleri kullanılır.

Amin gibi belirli organik bileşiklerden oluşan NOx’u azaltmak için bazen DeNOx SCR veya SNCR sistemleri, kullanılır.

Çeşitli son azaltma sistemleri gelen kirleticilerede aşağıdaki gibi maddeler varsa uygulanır.

Halojenli VOC
Sülfürlü VOC
Nitrojenli VOC
Silan veya siloksanlar

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.