Yıkayıcılar, atık sudan fiziksel olarak ayrılmış ve içinde hapsolmuş halde kalırken, toz, yağ ve yoğuşma sisi yerine, asit, baz ve çözünebilir solventler gibi normalde suda çözünen kirleticilerin ıslak azaltılması için kullanılan makinelerdir. Bu makinelerin hepsi atık maddeden yıkama sıvısına kirleticilerin kütle transferi prensibine göre çalışır. Normalde ters akışlı dikey scrubberlar ve normalde paralel akışlı yatay scrubberlar vardır.  Bir çözümün diğerine tercih edilmesi uygulamaya bağlıdır. Aslında yatay scrubberlar normalde asitler, bazlar ve oksitlenecek kokulu maddelerin birkaç entegre aşamaya (3’e kadar) sahip tek bir makinede arıtılabileceği koku arıtma tesislerinde tercih edilir

En sık görülen scrubberlar dikey scrubberlardır ve yıkama kuleleri olarak da adlandırılırlar. Bunlar yatay sistemlerden daha etkilidir. Bu sistemler rasgele, yapılandırılmış ve plakalı olabilecek özel paketleme tercihi nedeniyle büyük kirletici miktarlarının azaltılmasında kullanılır. Uygulamaya bağlı olarak farklı scrubber türleri kullanılır: aşağıdaki scrubberlar toz için kullanılır

 • Büyük miktarda inorganik malzeme içeren statik yataklı
 • Toz varlığında yüzer yataklı
 • Toz, yağlı sis ve diğer katı kirleticilerin varlığı halinde Venturi scrubber

Azaltma kuleleri ve Venturi yıkayıcılar-Özellik ve avantajlar

 • PLC’li elektrikli şalt tesisi ve uzaktan destek
 • Tamamen hava geçirmez ve korozyona dayanıklı malzemelerle (PP, PE, AISI 304, 316, alaşım…) üretilen yapı
 • Yüksek arıtma etkinliği > 99%
 • Kolay yönetim ve kullanım
 • Kompleks atıkları arıtmak için ön azaltma sistemleri kurulabilir
 • Azalan bakım

Azaltma kuleleri ve Venturi yıkayıcılar-Çalışma Prensibi

Atık madde , tipik olarak dikey olan bir ıslak yıkama sistemine taşınır ve burada devirdaim eden sıvıyla “yıkanır”. Aslında bu sistemlere yıkama kulesi adı da verilir. Hava kaynaklı kirletici ve sirkülasyon sıvısı arasındaki kütle transferi prensibiyle çalışırlar. Bunlar, makinenin genel azaltma performansını daha da iyileştirmek ve kolayca yönetilebilir hale getirmek için belirli reaktiflerle uygun şekilde eklenebilen havadaki kirletici ile devridaim sıvısı arasındaki kütle transferi ilkesine dayanır. Bu makineler değişim yüzeyini en üst düzeye çıkarmak ve/veya atık ve sıvı arasındaki yakın teması mümkün olduğunca artırmak üzere içlerine yapılandırılmış, rastgele veya plaka ambalajlar yerleştirilecek şekilde yapılmıştır. Scrubberlar yalnızca asit-baz reaksiyonunun mümkün olduğu yerlerde örneğin hidroklorik asit veya amonyak emisyonunun azaltılması için değil, aynı zamanda yüksek bir koku azaltma değerine sahiptirler ve absorpsiyon sürecinde özel dikkat gösterilerek yapılırlarsa, ayrıca belirli çözünür VOC sınıflarını da azaltabilir.

Azaltma kuleleri ve Venturi yıkayıcılar-Tesis mühendislik çözümleri

Statik yataklı scrubber   Statik yataklı scrubberlar yüksek etkinliğe sahip yıkama kuleleridir. Normalde su olan sirkülasyon sıvısındaki çözünür kirleticilerin azaltılmasında çok etkilidir. Üretimden gelen hava bazen halojenli bileşiklerle (flor, klor, bromin veya iodin) veya sülfür, fosfor ya da tozla (düşük miktarlardaysa) kirlenebilir. Tesis açıklaması Statik yataklı scrubber, havadaki kirleticiyi sirkülasyon sıvısına transfer edebilen rastgele, yapılandırılmış veya plaka malzemeden yapılmış bir yataktan oluşur. Bu sıvı kulenin üstünden pompalanır veya yatağın üzerine kabaca püskürtülür. Arıtılmış atık kuleden çıkmadan kısa süre önce, makine içerisindeki sıvı damlacıklarını yakalamak için bir buğu çözücü uygulanır. Yüzer yataklı scrubber Yüzer yataklı scrubber, sistemin şekliyle çıkış suyuna uygulanan hızın, kürelerin makinenin içerisinde yüzmesini sağladığı dikey bir ıslak azaltma sistemidir. Bu kürelerin varlığı, inorganik, organik ve toz kirleticilerin atık karışımını etkili bir şekilde azaltır. Kürelerdeki dalgalanmalar kendi kendilerini temizlemelerini sağlar. Böylece makine çeşitli toz ve kirletici türlerinin bulunduğu kompostlama veya çevresel egzoz arıtma gibi çevre dostu sektörlerde kullanılabilir. Tesis açıklaması Makine, içindeki atık geçerken dalganan ve tipik olarak küreler olan plastik malzemeden bir yatak bulunduğu için yüzer yıkayıcı olarak adlandırılır. Plastik malzemelerin bulunması atık ve sıvı arasındaki temas yüzeyini artırırken dalgalanma  ,çalışma sırasında kürelerin sürtünmesi nedeniyle malzemenin kendi kendine temizlenmesini sağlar. Açıkçası, bir pompa, kolonun tepesine gönderilen ve yüzer yatak üzerine püskürtülen depolama tankından sıvı çeker. Su damlacıklarının yıkayıcının dışına sürüklenmesini azaltmak için yatağın aşağı akışına bir buğu çözücü uygulanır. Venturi Scrubber Venturi scrubber, boğazı içerisinde kasıtlı olarak oluşturulan Venturi etkisini kullanır. Arıtılacak su paralel akışlı sulu solüsyon olarak girer. Venturi boğazının yakın teması sayesinde akışlarda bir türbülans oluşur ve kirleticiler atık maddeden ayrılarak sulu solüsyona hapsolur. Bu sistemler normalde toz ve yağdan oluşan kirleticiler için kullanılır. Tesis açıklaması Venturi scrubber dik Venturi borusu kullanılarak yapılır. Atık madde ve reaktif madde borunun büyük bir kısmında paralel akışta ilerler ve boğaz adı verilen sıkı pasaj bölümünde yakın temasa geçer. Burada kütle atık maddeden sirkülasyon sıvısına transfer edilir. Borunun sonraki geniş bölümünde, akış yavaşlar ve sıvı damlacıkları, belirli buğu çözücüden geçtikten sonra sistemin dışına gönderilebilen atık sudan ayrılır.

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.