Rejeneratif termal oksitleyiciler (RTO), ısıyı hızla biriktirme özelliğine sahip yüksek termal etkinlik sağlayan seramik kütleli rejeneratif ısı eşanjörlerine sahiptir. Bu özellikleri 96% seviyesine kadar tesis verimlerini mümkün kılar. Seramik eşanjörün doğru boyutlandırılmasıyla uygulanan ısı geri kazanımı, tesisin kendini idame ettirmesini, yani brülörün kapatılmasına ve bu da makine yakıt tüketiminin sıfırlanmasına neden olur. Akışta bulunan ve yanma odasında yanan kirleticinin (VOC) kalorifik değeri yanma sıcaklığını korur. Rejeneratif termal oksitleyiciler özel uygulama bazında konfigüre edilir ve aşağıdaki şekilde gruplanabilir:

 • Çift odalı RTO, opsiyonel kompanzasyon odalı;
 • 3-5-7 odalı RTO, arıtılacak proses gazının akış hızlarına göre tanımlanır.

Bu makineler, kendini idame ettirme özelliğini kullanmaları için, genellikle 2-3 g/Nm3 veya daha fazla VOC yük emisyonlarının hepsi için uygulanır. Daha düşük konsantrasyonlar için, sadece yüksek ısı geri kazanıma bağlı olarak makinenin işletme maliyetlerini en aza indirebilecek tek sistemdir .

RTO sistemlerinin özellik ve avantajları

 • PLC’li elektrikli şalt tesisi ve uzaktan destek
 • Tesisin doğru çalışmasını garanti etmek için bağımsız yanma sistemi
 • Gelen farklı kirletici yükleriyle doğru çalışma sıcaklığını korumak için modülasyonlu yanma sistemi
 • Tesisin daha uzun süre çalışabilmesini sağlayan yüksek yoğunluklu seramik fiber yalıtımlı yanma odası refrakter iç kısmı
 • 25% LEL konsantrasyonlarına kadar kirleticiler için kullanılan özel tasarım
 • Yüksek arıtma etkinliği (98- 99,5%)
 • Yüksek termal etkinlik (92- 96%)
 • İkincil kirleticilerin (CO, NOx) daha az üretilmesi
 • Daha fazla ısı geri kazanım imkanı
 • Azalan bakım

Rto tesisi -Çalışma Prensibi

Kirlenmiş hava, sistemdeki basınç düşüşlerinin üstesinden gelmek üzere tasarlanmış bir fanla çekilir. Değişken debi varsa, enerji tüketimini optimize etmek için bir egzoz ayarlama sistemi (inverter) kurulur. Tesis genellikle üstte bir yanma odasıyla birbirine bağlanan, döngüsel olarak ısıyı toplayan ve bırakan seramik malzemeli üç kuleden oluşur. Arıtılacak soğuk hava, seramik malzeme içeren birinci kulede aşağıdan yukarıya doğru ilerler ve önceki döngü sırasında seramik tarafından toplanan ısıyı çıkan arıtılmış hava ile birlikte absorbe eder. Arıtılmış sıcak hava, ısıyı aldığı yanma odasından gelerek ikinci kuleden geçer. Bir sonraki döngüde üçüncü kule,  atık maddenin çıkışına hazırlanması için, kirletici artıklarından temizlenir. Bu oda daha önce gelen kirlenmiş atığa sahip olduğundan temizleme faydalıdır. Güvenilirlik ve güvenlik sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir dizi valf atık havanın reaktörlere giriş ve çıkışını değiştirerek döngüsel bir süreç elde eder. Seramik kütleler kullanılarak elde edilen bu termal değişim sistemi %96’ya yakın ısı geri kazanımı sağlayarak tesisin kendini idame ettirmesine izin verir ve genellikle 2 grama yakın bir giriş konsantrasyonu ile tesisi kendi kendine yeterli, yani sıfır yardımcı yakıt tüketimi anlamına gelir. Isıyı toplamak için kullanılan seramik malzeme türü, elektrik tüketimini azaltmak, yardımcı yakıt tüketimini düşürmek ve parçacıkların (organik veya inorganik) bulunmasına bağlı tıkanmaları en aza indirmek üzere optimize edilir.

Tesis mühendislik çözümleri

 • Anahtar teslim tedarik.
 • Çift odalı; kompanzasyonlu çift oda veya çoklu oda (>3)
 • Alevsiz çalışma
 • Sıcak baypas
 • Uygulama bazında özel malzeme seçimi (yüksek giriş sıcaklığı, korozif gazlar)
 • Halojenli kirleticiler için söndürücü ve scrubberlar
 • Enerji geri kazanım çözümlerimiz sayesinde ikincil ısı geri kazanımı
 • Düşük NOx emisyonlu brülörler

Ön/son arıtmalı termal oksitleyiciler

Ana oksitleyiciye azaltma öncesi ve sonrası bölümlerin entegre edilmesiyle tasarlanan tesisler, karmaşık kirletici akışlarının birkaç farklı teknolojiyle arıtılması gerektiğinde kullanılır.

Ön arıtma sistemleri ve dolayısıyla ön scrubberlar kullanılarak mekanik ve proses bakış açısından termal oksitleyici korumak için kullanılır ve aşağıdaki gibi belirli kirletici türlerinin konsantrasyonu azaltılır:

organik silikon bileşikleri
inorganik asitler
inorganik bazlar
aerosol
toz
püskürtülen fazla boya
yağlı sis ve/veya yoğuşma damlaları

Bu durumda, siklon, torba ve kartuş filtreler, Venturi ve kule scrubberlar, filtreleme panelleri, aktif karbonlu adsorplayıcılar, çeşitli buğu çözücü türleri ve hatta her durum değerlendirmesine göre daha karmaşık sistemler şeklinde uygun sistemler kullanılır.

Son arıtma ve dolayısıyla son scrubberlar için, söndürücüler gibi hızlı soğutma sistemleri ve peşinden muhtemelen Venturi ön indirgemeli kule scrubberlar kullanılır.

Amin gibi belirli organik bileşiklerden oluşan NOx’u azaltmak için bazen DeNOx SCR veya SNCR sistemleri kullanılır.

Gelen kirleticiler aşağıdaki gibi maddeleri içeriyorsa çeşitli son azaltma sistemleri uygulanır.

Halojenli VOC
Sülfürlü VOC
Nitrojenli VOC
Silan veya siloksanlar

Verilen hizmetler

Brofind rejeneratif termal oksitleyici, Brofind’in teknolojik olarak gelişmiş, ancak kullanımı kolay atmosferik kirlilik kontrol ürünlerinin geniş bir yelpazesinin parçası olarak tasarlanmıştır. 1993 yılından bu yana, şirketin VOC azaltma konusundaki deneyimi, birkaç yüz ila yüz binlerce Nm3 / saat arasında değişen rejeneratif, reküperatif, katalitik ve doğrudan yanmalı termal oksitleyicilerin üretimini içerir. Tüm sistemler sürece mükemmel entegrasyon, optimum performans ve sorunsuz çalışma için tasarlanmıştır.

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.