Moleküler elekler molekülleri boyutlarına göre ayırabilen malzemelerdir. Bu kapasite, malzemeye bağlı olarak 3 ila 10 Angstrom arasında çapı olan eşit ve hassas boyutlu küçük gözeneklerin varlığına dayanmaktadır . Moleküler elekler, gözenekleri içerisinde çok geniş bir yüzey alanına sahiptir (600–700 m2/g). Büyük moleküller gözeneklerden malzemeye giremezken, nüfuz edebilecek kadar küçük moleküllü olanlar girer. Genel olarak polar moleküller gözeneklerin iç yüzeyleri tarafından absorbe edilip ve buraya hapsolurken, polar olmayan moleküller tutulmaz. Moleküler eleklerde en çok kullanılan malzemeler hem doğal hem de sentetik formda alümino-silikatlar ve zeolitlerdir.

Çalışma Prensibi

Moleküler elekler genellikle çeşitli teknolojik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır:

  • Hem endüstriyel alanda ve hem de laboratuvarda solventlerden ve gazlardan suyu uzaklaştırmak için kurutma ajanları olarak; örneğin su  , usulüne uygun olarak seçilmiş moleküler eleğin gözeneklerine kolaylıkla girebilen , ve orada hapsolmuş olarak kalan küçük ve polar bir moleküldür. Su gözeneklere girince orada kalır. Moleküler elekler doygunluğa ulaştığında normalde vakumlu ısıtmayla (130-250 C) absorbe edilen su çıkarılarak kolaylıkla rejenere edilir.
  • Doğal gazın saflaştırılmasında; CO2, H2S ve nitrojenli ürünlerin uzaklaştırılması gibi çok sayıda kullanım alanı vardır.
  • Farklı gazların ayrılmasında; lineer alkanların sıvı fazdaki izoalkanlardan ayrılması gibi; örneğin hidrokarbonları C5-C11 naftadan ayırmak veya früktozu sakaroz ve diğer şekerlerden ayırmak için.

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

  • 7/24 müşteri desteği
  • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
  • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.