Bu uygulamada kullanılan katalizörler metal oksitleri ve soy metalleri baz almaktadır. Katalitik termal oksitleme tesisleri aşağıdakiler kullanılarak farklı konfigürasyonlarda tasarlanabilir:

 • Kirlilik kontrolü için pellet veya monolitik (petek) formunda katalizörler: örneğin termal geri kazanımlı yakma sistemlerinde yardımcı yakıt tüketimini azaltmak için;
 • Rejeneratif katalitik oksitleyicilerde seramik malzemeler (eyer) formunda katalizör

Yanma sıcaklığı kirletici maddenin bileşimine ve katalizör seçimine bağlı olarak 280-400°C aralığındadır. Katalitik termal oksidasyon tesisleri çok etkili olmasına rağmen, havada arıtılması gereken bazı kirleticiler olduğunda (örneğin halojenli bileşikler, silikonlar, ağır metaller) katalizörü etkisizleştireceği ,katalizörü “zehirleyebileceği” ve değiştirilmesi gerektireceği için çok güçlü değildir. Bu makineler normalde kimya, ilaç, boya endüstrilerinde kullanılır ve kullanım amacına daha uygun olmaları için öncesine ve sonrasına arıtma sistemleri konulabilir.

Özellik ve avantajlar

 • PLC’li elektrikli şalt tesisi ve uzaktan destek.
 • Tesisin doğru çalışmasını garanti etmek için bağımsız yanma sistemi.
 • Gelen farklı kirletici yükleriyle doğru çalışma sıcaklığını korumak için yanma sistemi modülasyonu.
 • Yapı , hava geçirmez ve  tamamen özel çeliklerle (AISI 304, 316…) üretilmiştir
 • Yüksek arıtma etkinliği > 99%.
 • Rejeneratif sistemlerde < 95% termal etkinlik.
 • İkincil kirleticilerin (CO, NOx) daha az üretilmesi.
 • İlave ısı geri kazanım imkanı.
 • Azalan bakım.

Çalışma Prensibi

Hava akışı, sistemdeki basınç düşüşlerinin üstesinden gelmek üzere tasarlanmış bir fanla emilir. Değişken debi varsa ve mümkün olduğunca üretimdeki basınç dalgalanmalarını düşürmek için egzoz ayarlama sistemi (inverter) eklenir. Bu aynı zamanda enerji tüketimini optimize eder ve azaltma tesisinin çalışmasını üretim gerekliliklerine göre uyarlar. Atık madde, katalizöre gönderilmeden önce, duman/hava eşanjöründe ön ısıtmaya tabi tutulur. Burada ters akımda, katalitik reaktörden ayrılan arıtılmış atık ısısı, bacaya gönderilmeden önce kullanılır. Bu ısı değişim sistemi, gelen VOC konsantrasyonunun 3-4 g/Nm³ değerinde olmasından itibaren, enerjinin 70%’ini geri kazanarak tesisin kendi kendini idame etmesini (yardımcı yakıt tüketimi olmadan) sağlar. Gerekirse özel bir reaktörde bulunan yardımcı brülör, hava akışı katalizörden geçmeden önce sıcaklığı entegre eder. Azaltılacak organik maddelere bağlı olarak, değerli metaller ve bilinen metal oksitler, petek veya pelletler halinde katalizör tipi seçilir. Yeni katalizör formülleri klorlu ve sülfürlü organik bileşenleri de azaltabilir. Düşük konsantrasyonlar için ideal bir katalitik yakma tesisinin rejeneratif versiyonu bulunmaktadır. Arıtma süreci aynıdır fakat ısı geri kazanım sistemi değişir. Artık geri kazanımlı değil, rejeneratiftir. Dolayısıyla boru şeklindeki ısı eşanjörü yerine ,ısı depolama tankı olarak işlev gören iki seramik kütle tankı devreye girer. Bu versiyon enerji geri kazanımını 95% üzerine çıkarabilir ve 1.5 g/Nm³ konsantrasyon değerinden başlayarak kendini idame ettirir.

Tesis mühendislik çözümleri

Bulunan Seçenekler

 • Anahtar teslim tedarik.
 • Isıtma sistemi seçiminde esneklik (brülör veya elektrikli rezistör).
 • Alan kısıtlamaları durumunda özel tasarım.
 • Enerji geri kazanım çözümlerimiz sayesinde ikincil ısı geri kazanımı.
 • NOx düşük emisyonlu brülörler.
 • Halojenli kirleticiler için söndürücü ve scrubberlar.

Ön/son arıtmalı termal oksitleyiciler

Ana oksitleyiciye azaltma öncesi ve sonrası bölümlerin entegre edilmesiyle tasarlanan tesisler, karmaşık kirletici akışlarının birkaç farklı teknolojiyle arıtılması gerektiğinde kullanılır.

Ön işlemler ve dolayısıyla ön yıkayıcılar, termal oksitleyiciyi hem mekanik hem de proses açısından korumak için kullanılır ve aşağıdaki gibi belirli kirletici türlerinin konsantrasyonu azaltılır:

organik silikon bileşikleri
inorganik asitler
inorganik bazlar
aerosol
toz
püskürtülen fazla boya
yağ sisi ve/veya yoğuşma damlaları

Bu durumda, siklon, torba ve kartuş filtreler, Venturi ve kule scrubberlar, filtreleme panelleri, aktif karbonlu adsorplayıcılar, çeşitli sis giderici türleri ve hatta her durumun değerlendirmesine göre daha karmaşık sistemler şeklinde uygun sistemler kurulur.

Son işlemler için ve dolayısıyla son yıkayıcılar için, tipik olarak, söndürücüler ve ardından muhtemelen Venturi-ön azaltmalı kule yıkayıcılar gibi hızlı soğutma sistemleri kullanılır.

Amin gibi belirli organik bileşiklerden oluşan NOx’u azaltmak için bazen DeNOx SCR veya SNCR sistemleri için kullanılır.

Gelen kirleticilerde aşağıdaki maddeler varsa çeşitli son azaltma sistemleri uygulanır.

Halojenli VOC
Sülfürlü VOC
Nitrojenli VOC
Silan veya siloksanlar

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.