Aktif karbonlu filtreler temel olarak kokuları ve silikat gibi arıtması zor belirli maddeleri azaltmak için düşük hava debileri ve düşük kirletici konsantrasyonlarında kullanılır. Aktif karbonlar doygunluğa ulaştığında, rejenere veya bertaraf edilmelidir.

Aktif karbonlu hava filtresi :özellik ve avantajlar

 • PLC’li elektrikli şalt tesisi ve uzaktan destek
 • Tesisin doğru çalışmasını sağlamak için kalan adsorpsiyon kapasitesini ölçme ve test etme sistemi
 • Özel çeliklerle (AISI 304, 316…) üretilmiş tamamen hava geçirmez yapı
 • Kolay yönetim ve kullanım
 • Azalan bakım

Aktif karbon filtreleme sistemi-Çalışma Prensibi

Atık hava, aktif karbonun yerleştirildiği, yatay veya dikey bir bölme ile donatılmış bir tankın içine çekilir ve taşınır, böylece atık suyun içinden geçmesini zorunlu kılar, böylece kirleticinin azaltılmasını değiştirecek ve verimliliğini tehlikeye atacak tercihli geçişlerden kaçınılır. Aktif karbonun gazlı emisyonları filtrelemek için kullanılmasını sağlayan, gözenekli bir yapısı, geniş bir spesfik alana ve yüksek adsorpsiyon kapasitesi vardır. Kirleticiler karbon gözenekleri tarafından yakalanır ve atık arıtılır. Mikroskopla bakıldığında, aktif karbonlar havadaki kirleticileri yakalamak için giderek küçülen bir dizi yuvadan oluşur. Bu yapı çok yüksek bir özgül yüzeye (2500 m2/g’a kadar )sahip olmalarını sağlar. Teknik olarak makro gözeneklere (>500 Angstrom), küçük gözeneklere (20-500 Angstrom) ve mikro gözeneklere (0-20 Angstrom) sahiptir. Kirleticiler derine nüfuz edince, örneğin buhar ve inert gaz rejenerasyon prosesi gibi belirli koşullar dışında, buradan çıkamaz ve atık hava arıtılır. Bu özelliği, kirletici kontrol tesisinin türüne bağlı olarak, bu sistemlerin aynı tesis içerisinde buhar veya inert gaz (katı geri kazanım tesisleri) kullanılarak rejenere edilebileceği veya sahada rejenere edilmeden doyma limitine ulaşıldığında karbon yükünün yenisiyle değiştirilebileceği anlamına gelir.

Aktif karbonlu hava filtresi-Tesis mühendislik çözümleri

 • Anahtar teslim tedarik.
 • Kalan adsorpsiyon kapasitesi test sistemi seçiminde esneklik
 • Alan sınırlandırmaları varsa özel tasarım
 • Organik olmayan kirleticiler, koku, amonyak ve hidrojen sülfürde de kullanılabilir
 • MEK gibi özellikle tehlikeli kirleticilerle uygulama için eylemsizleştirme ve yangınla mücadele önlemleri

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.