BASKI MAKİNESİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU

Bu aşağıdaki önlemler alınarak sağlanır:

 • Çalışma koşullarının esnekliğini garanti edecek şekilde kurutma havası ısıtma sistemlerinin kullanılması
 • Otomatik olarak yönetilen kurutma havası sirkülasyon sistemlerinin kullanılması
 • Güvenilir solvent konsantrasyonu kontrol sistemlerinin kurulması

Bu önlemler, ürünün kalitesine müdahale etmeden kurutmayı garanti etmek için ısıtılacak hava miktarını güvenli bir şekilde azaltmayı mümkün kılar, aynı zamanda arıtma sistemine daha az emisyon ve daha fazla konsantre gönderir. Bu sayede termal oksidasyon tesislerinde yönetim maliyetleri azalır, daha az yakıta ihtiyaç duyulur ve solvent geri kazanım tesislerinde özel maliyetler düşürülür.

Özellik ve avantajlar

Basılı malzeme kurutma süreçlerinde kullanılan havalandırma sistemleri aşağıdaki amaçlara ulaşmak için optimize edilebilir:

 • Baskı makinelerinin çalışma koşullarındaki güvenliğin artırılması
 • Kurutma proseslerinin enerji maliyetlerinin azaltılması
 • Hava kurutmalı arıtma sistemlerinin boyutlarının optimize edilmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi

Çalışma Prensibi

BROFIND’in önerdiği temel müdahaleler şunlardır:

 • Havalandırma devrelerinde değişiklikler
 • Daha kolay kontrol edilebilir akışkanlar (örn. Diatermik yağlı bobinler) kullanarak hava ısıtma elemanlarının değiştirilmesi
 • Ayar vanalarının kullanılması
 • Sürekli solvent konsantrasyonu izleme ve kontrol sistemlerinin kurulması
 • Düzenleme cihazlarının otomasyonu
 • Kontrol cihazlarının kurulumu (sıcaklık, akış hızı, negatif basınç)
 • Fanların çektiği akış hızlarındaki değişimler için inverterlerin kurulması
 • Isı geri kazanım sistemlerinin kurulumu

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.