Aktif karbon, yüksek spesifik alanı sayesinde içindeki maddelerin birçok molekülünü yakalayabilir ve bu mokelkülleri genişletilmiş iç yüzey alanına yerleştirebilir. Başka bir deyişle karbon yüksek adsorban kapasitesi olan bir maddedir. Aktif karbon sıvıların filtrelenmesi, saflaştırılması, kokularının giderilmesi ve renklerinin giderilmesi için kullanılır. Onlara mikroskopla bakıldığında, aktif karbonların havadaki kirleticileri “yakalamak” için giderek küçülen bir dizi yuvadan oluştuğu görülür. Bu yapıları, teknik olarak makro gözeneklere (>500 Angstrom), küçük gözeneklere (20-500 Angstrom) ve mikro gözeneklere (0-20 Angstrom) bölünmüş 2500 m2/g’a kadar çıkabilen, çok yüksek bir özgül yüzeye sahip olmalarını sağlar.

Türler ve aktif karbonun adsorbsiyon kapasitesi 

Şirketimiz tozdan granüler pullara kadar birkaç tür aktif karbon sunmaktadır:

 • ACFINDPOR Brofind’in aktif karbon tozu için ticari markasıdır. Aşırı saflığıyla elde edilen yüksek adsorpsiyon özellikleri ürünü özellikle bu uygulamaya uygun hale getirir.
 • ACFINDBIT çeşitli tanecik boyutlarında pullar halinde aktif karbondur. Yüksek direnci tekrar aktivasyon için uygun hale getirir.
 • ACFINDZ küçük silindirler şeklinde aktif karbondur. Bitkisel ve mineral formunda bulunur. Bu karbon türü buhar veya gazla da rejenere edilebilir.

Özellik ve avantajlar

  • Renk giderme, örneğin gıda endüstrisinde;
  • Toksinleri adsorbe eder,zehirlenme tedavisinde;
  • Endüstriyel atık su arıtımı;
  • Su arıtma, örneğin su kanallarında;
  • Solvent geri kazanımı;
  • Katalizörler için destek;
  • Hava tutma (örneğin kabin filtrelerinde açık alan kaynaklı kokuları azaltmak için);
  • Akvaryumlarda antibiyotik ve mantar ilaçlarının giderilmesi, amaçlanan süre tedavinin sonrasında (genellikle 2 ila 4 hafta).

  Rejenerasyon Aktif karbon yüzeyinde kirleticilerin birikmesi, adsorpsiyon kapasitesini yavaş yavaş yitirmesine ve sonunda tamamen kaybetmesine neden olur. Bu noktada aktif karbon değiştirilmeli veya karbonun, adsorpsiyon özelliklerini tekrar kazandığı bir rejenerasyon veya tekrar aktivasyon prosesi yoluyla rejenere edilmesi gerekir. Rejenerasyon şu yollarla sağlanabilir:

  • Kimyasal yöntemler; adsorbe edilen organik maddeleri oksitleyen kimyasal reaktif maddelerle veya onları çıkaran solventlerle;
  • Adsorbe edilen uçucu organik bileşenleri (VOC) ayrıştırmak için göreceli olarak yüksek sıcaklıklarda (150-220 C) akan buhar veya inert gaz (normalde nitrojen) akışıyla;
  • Biyolojik rejenerasyon prosesleriyle;
  • Termal proseslerle (tekrar aktivasyon); malzeme kontrollü ortamlı döner fırınlarda (karbonu oksitlemeyecek şekilde) 800-900 °C’ye kadar ısıtılır ve absorbe edilen maddelerin piroliz yoluyla termal olarak bozulması sağlanır.

  Son yöntem, yani yüksek sıcaklıklarda (850-2500 °C) termal tekrar aktivasyon en etkili olanıdır. Ancak işlenen karbonun bir kısmını kaybetmesine neden olur.

Verilen hizmetler

Brofind®’i seçmek şu anlama gelir:

 • 7/24 müşteri desteği
 • Çoğu Brofind’e ait olan kirlilik kontrol teknolojileri tavsiyesinde tarafsızlık
 • 1993’den beri azaltma tesislerinin tasarım ve üretim deneyimi

Ürünün ömür döngüsü boyunca müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi görmek için Brofind hizmetleri sayfasına bakın.